img_0448
(Illustrasjonsfoto: Bb-arkiv)

Ryddet opp i økonomiske rutiner

Sommeren 2019 ble Frikirkens misjonsteam oppmerksomme på at det var et brudd på de økonomiske rutinene i et prosjekt i Det Palestinske Bibelselskap (PBS), finansiert av Norad. Saken dreide seg hovedsakelig om at penger ar brukt til personalutgifter i et annet prosjekt med samme formål. Norads varslingsteam viser i sin tilbakemelding til at tilskuddsmottaker har etablert god internkontroll for forvaltning av midler, og forhold som muliggjorde avviket er ryddet opp i.

Sommeren 2019 ble Frikirkens misjonsteam oppmerksomme på at det var et brudd på de økonomiske rutinene i vår bistandsportefølje i et prosjekt i Det Palestinske Bibelselskap (PBS), finansiert av Norad. Saken dreide seg hovedsakelig om personalutgifter i et annet prosjekt med samme formål. Undersøkelser konkluderte med at det ikke har fremkomment opplysninger som tilsier dobbeltfinansiering av samme tiltak/utgift. Det er heller ikke penger “på avveie”. Beløpet det dreier seg om, er 419 089 NOK. Digni er paraplyorganisasjonen for kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner som driver bistandsarbeid finansiert av Norad. Norads varslingsteam anser det som skjedde som et brudd på avtalen mellom Norad og Digni.

-Slike saker er vanskelige og krever mye tid, og derfor er det viktig å ta lærdom av saken. Denne saken har avdekket viktigheten av å ha gode rutiner for oppfølgingen av øremerkede midler til konkrete prosjekter, spesielt når partner har flere prosjekter med samme eller tilsvarende formål. I en så alvorlig sak er det en betryggelse for meg å høre fra varslingsteamet at de ikke ser noe tegn til at ansatte har beriket seg selv, de misligholdte midlene har kommet målgruppen til gode, sier misjonsleder Terje Bjørkås.

Varslingskjeden fungerte effektivt i saken og undersøkelsene Frikirken selv utførte var gode, grundige og troverdige, sier Norads varslingsteam. Digni har fulgt granskningsprosessen tett og kvalitetssikret dokumentasjonen i saken. Det Palestinske Bibelselskap har også skjerpet sine rutiner for å hindre gjentakelse, og Frikirken har hatt mange møter med PBS for gjennomgang av Norad sine regler og sikre forståelse av prosjektkontrakten og at godkjente planer og budsjetter overholdes. Norads varslingsteam viser i sin tilbakemelding til at tilskuddsmottaker har etablert god internkontroll for forvaltning av midler, og forhold som muliggjorde avviket er ryddet opp i.

Videre fant ikke varslingsteamet i Norad noen indikasjoner på at organisasjonen eller ansatte har hatt vinnings hensikt eller oppnådd urettmessige fordeler. Dermed bestemte Norad at det misligholdte beløpet skulle betales tilbake til prosjektet. Dette betyr i praksis at Frikirken overførte ca. 251 313 kr til prosjektet, og PBS selv overførte ca. 167 774 kr. Midlene blir så brukt etter avtale mellom Frikirken, Digni og lokal partner.