presbyeriestyret
Styret fikk bryne seg på både saksbehandling og ballspill under presbyteriemøtet i Nordre. (Foto: Rita Aglen).

Samhandling og utfordringer

Nordre presbyterium hadde sitt møte under festivalen på Rødde folkehøyskole i sommer. Der ble det lagt en plan for mer samhandling tross geografiske avstander, samtidig pekes det på konkrete utfordringer for Frikirken i Nordre.

VEIEN har stilt de ulike presbyteriene de samme spørsmålene i kjølevannet av møtene som er holdt i høst og i sommer. Her svarer pastor og tilsynsmann John Arne Gladsø, og pastor Torbjørn Nordvoll, fra Nordre. 
   
Hva var det viktigste som skjedde under presbyteriemøtet, i Nordre? 

– Fellesskapet mellom menighetene i Nordre er viktig. Vi er et langstrakt presbyterium og det å samles i vårt «eget distrikt» er betydningsfullt, spesielt da mange menigheter er relativt små. Vi har jo som tradisjon å arrangere egne sommerstevner i Nordre, og i år fikk Presbyteriestevnet en litt fornyet drakt i form av en «Sommerfestival». Det er tidligere skrevet om festivalens misjonspreg, barn og unge, det gode fellesskapet, forkynnelse, sang og musikk.  
Presbyteriemøtet har jo en formell funksjon som gir oss muligheten til å snakke sammen om det som har vært, og løfte blikket i retning det som ligger foran, sier John Arne Gladsø, pastor og tilsynsmann i Nordre presbyterium.  

– Årets Presbyteriemøte brukte godt med tid på å samtale om og legge en plan for Nordre for mer samhandling tross geografiske avstander. Dette innbefatter å dele på ressurser på alle plan, kanskje felles lederskap? Dele på pastorer, talere, sang og musikk, og et sterkere fokus på samhandling knyttet til barn og ungdom. Et av vedtakene handler om å legge til rette for egne FriBU-ressurser i regionen. I etterkant kan vi bekrefte at Fordelingsutvalget har vedtatt å støtte et slikt prosjekt blant barn og unge i Nordre, heretter kalt «Neste generasjon i nord». Vi tror dette vil få stor betydning for vår region. 

Hva var det mest utfordrende / er det mest utfordrende i presbyteriet? 

– Landsdelen er preget av et stort mangfold. Fellestrekkene er likevel at tall og prognoser ikke er spesielt positive. Noen menigheter opplever god vekst og utvikling, mens andre erfarer nedgang på mange områder, også i samfunnet som menighetene tross alt er en del av. Likevel er vi et optimistisk folkeslag og tror på en Gud som kan gi ny kraft og nytt mot.  

– Arrangørene av årets Sommerfestival i Nordre var Trondheim og Credo frikirker. Vi er så takknemlig over å se at disse to menighetene som har vært gjennom en utfordrende tid, viser en forsonende ånd ved å sammen være arrangør for det som ble en flott festival. Det viser at Guds ånd kan blåse liv i glør der andre krefter ville gjort sitt for å slokke disse glørne. Vi erfarer at Gud opererer slik også i vårt eget liv, og håper og ber om at dette skal skje i alles liv og tjeneste for Guds rike her på jord (i Nord). 
 
Hva var det viktigste som skjedde under presbyteriemøtet, i Nordre? 


– Det viktigste som skjedde under presbyteriemøtet i Nordre var bibeltimer, kveldsmøter og seminarer, med mye oppbyggelse og godt fellesskap, sier Torbjørn Nordvoll, pastor i Levanger Frikirke.  
 
Hva var det mest utfordrende / er det mest utfordrende i presbyteriet? 

– Det utfordrende er at det bare er menn som velges inn både til styret og som vara, og det er det ingen framtid i for Frikirken i Nordre. Mange har gitt opp på grunn av kvinnesyn og ordinasjon av kvinner, det tapper så for energi. Når vi vet at det er svært vanskelig å rekruttere menn til eldste, da blir dette svært krevende å forholde seg til. Jeg føler at vi sager over den greina vi sitter på. Det kan ikke fortsette slik, neste generasjon, og den etter der, vil ikke forstå hvorfor det er slik og takke nei til å engasjere seg. Slik vi tenker og handler i Nordre nå, er vi ikke en kirke for framtiden!  

Slik ser styret i Nordre ut etter presbyteriemøtet i sommer: 
Leder: Raymond Lillevik, Nesna 
Nestleder: Trond Vegge, Rognan

Styremedlemmer:
Svein Kjetil Haugset, Steinkjer
Gjermund Aglen, Namsos
Stig Harald Monsen,  Rødøy
Vara 1: Kjell Hestmo, Namsos
Vara 2: Finn-Tore Eivik, Nesna
Vara 3: Lars Gøran Strømhaug, Trondheim

Les mer om presbyteriene på Frikirkens hjemmeside.