kandidatvalg-debatt-
Basen for det digitale synodemøtet var lagt til Hamar Frikirke, der dirigentene ledet delegatene stødig gjennom møtet. (Foto: Erling Smemo).

Kandidatvalg skapte debatt

Da synodemøtet skulle gå til valg av nytt synodestyre og synoderåd lørdag ettermiddag, kom det til uttrykk uenigheter om likekjønnet samliv. Dette temaet skal imidlertid opp ved det ekstraordinære synodemøtet, der de resterende sakene skal behandles.

Bakgrunnen for debatten var kritikk av valgkomiteens vurderinger i arbeidet med å finne kandidater til de ulike styrene. Enkelte delegater tok til orde for at komiteens vektlegging av kandidatenes ståsted i samlivsetiske spørsmål, hadde veid for tungt.

Pastor i Fredrikstad Frikirke, Per Eriksen, advarte synoden i sitt innlegg mot å skyve uenighetene og debatten om likekjønnet samliv foran seg. Leder av diakonrådet i Levanger Frikirke, Torbjørn Nordvoll, advarte i sitt innlegg mot at Frikirken kan bevege seg i en sekterisk retning dersom man ikke vil gi plass for andre enn de som står for kirkesamfunnets offisielle syn på likekjønnet samliv. 

Da nytt synodestyre skulle velges kom det inn benkeforslag på Heidi Garvik fra Sandnes Frikirke, som eldstekandidat til styret. Garvik ble imidlertid ikke valgt, og tapte avstemningen til første, andre og tredje varaplass. I et innlegg etter avstemningen ga hun tydelig uttrykk for at en plass i synodestyret var underordnet, det viktige er at Frikirken legger til rette for åpne samtaler om samlivsetikk, mente hun. 

Synodeformann Jarle Skullerud avsluttet synodemøtet med å takke for tilliten, og berømmet delegatene og alle de involverte for god innsats, utholdenhet og fleksibilitet.

- Jeg tar fatt på min siste periode som synodeformann, og jeg forstår mitt ansvar i å være leder for hele kirkesamfunnet. Og jeg trenger dere alle for å ta fatt på denne vandringen. Jeg må erkjenne at jeg kjenner meg litt trist. Ikke fordi vi har hatt en frisk debatt, for det skal vi og det trenger vi. Men fordi vi måtte gjøre dette digitalt uten å ha møtt hverandre, og uten å ha hatt muligheter til å be om tilgivelse for et ord som kom feil ut, i korridorene, mellom slagene. Jeg hadde unnet oss noe helt annet. Heldigvis skal vi møtes til nytt synodemøte innen et år, og det blir avgjørende viktig å møtes. Vi trenger tiden sammen. Jeg ser fortsatt frem til de skjøre samtalene vi trenger i fellesskap. Og jeg håper virkelig at dere vil ta invitasjonen på alvor, og vandre sammen med meg, sa Skullerud. 

Etter valget ser synodestyret og synoderådet i Frikirken slik ut: 

Synodestyre:
Jarle Skullerud, synodeformann
Anne Mari Schiager Topland, nestleder
Rune Tobiassen, pastor Østsida Frikirke
André Myhren, ungdomspastor Songdalen Frikirke (1.vara)
Jon Daniel Roum, Hønefoss Frikirke (2.vara)
Tone Moseid, eldste Bryne Frikyrkje
Geir Nordkil, eldste Bodø Frikirke
Sigurd-Åge Engamo, eldste Øvrebø Frikirke
Øystein Samnøen, eldste Hamar Frikirke
Kjell Petter Wiik, eldste Volda Frikyrkje (1.vara)
Aiah Rufus Pessimaqoi, eldste Namsos Frikirke (2.vara)
Ruben Kvalsvik, eldste Herøy Frikyrkje (3.vara)

Synoderåd:
Vestre
Tor Erling Fagermoen, Bergen
Geir Langen, Sula
Sølve André Hatlen, Ørsta (1. vara)
Håvard Hollerud, Bønes (2. vara)

Søndre
Hilde Grøthe, Kristiansand
Arvid Hunemo, Arendal
Andreas Magnus , Hånes            
Rune Roppestad Daltveit, Lillesand
Thor-Harry Nordvoll, Birkeland (1. vara)
Bjørn Einar Strandberg, Østsida (2. vara)  

Østre
Morten Edvardsen, Tønsberg
Birgitte Bugaard Ørnes, Porsgrunn
Gunnar Johnsen, Oslo Vestre
Arne Hersdal, Brunlanes
Rut Stokstad Nielsen, Treungen (1. vara)
Jens S. Pedersen, Råde (2. vara)

Nordre
Ingebrikt Kvam, Trondheim
Yngve A. Andersen, Alta                                                          
Trond Vegge, Rognan (1. vara)  
Thorbjørn Roger Nordvoll, Levanger (2.vara)