1microsoftteams-image-(3)

Ber oss om å bruke gode "samtaleregler"

Debatt om temaer som engasjerer oss sterkt følelsesmessig er vanskelig. Det blir ikke noe lettere når det gjøres på sosiale medier eller i avisen. Samtidig er det både nødvendig og viktig å kunne ha en åpen diskusjon om viktige saker i et kirkesamfunn, skriver synodeformann Jarle Skullerud og oppfordrer til å bruke "samtaleregler".

Kjære søsken

Debatt om temaer som engasjerer oss sterkt følelsesmessig er vanskelig. Det blir ikke noe lettere når det gjøres på sosiale medier eller i avisen. Samtidig er det både nødvendig og viktig å kunne ha en åpen diskusjon om viktige saker i et kirkesamfunn.

Jeg tror likevel det er en dårlig ide å diskutere dette i aviser, særlig fordi vi ikke har møtt hverandre på over ett år. Dessuten overlater vi til desken i avisene hva som skal bli det etterlatte inntrykket fra et intervju, et inntrykk jeg personlig sjelden kjenner meg igjen i. Jeg vil derfor oppfordre oss alle til å tenke oss om før vi fortsetter en offentlig debatt. 

Og om vi skriver, enten det er på debattsider eller i sosiale medier, som innlegg eller i kommentarfelt, minner jeg om at vi sjekker det vi skriver opp mot følgende "samtaleregler":

  • Vi tenker på hvilket språk vi bruker, og hvordan dette kan oppfattes
  • Vi svarer ikke umiddelbart på et innlegg, men tenker oss om før vi skriver
  • Vi tar det andre skriver i beste mening
  • Vi diskuterer sak, ikke personer

La meg til slutt også minne om at Frikirken har en tilsynsordning som har hjulpet oss gjennom et langt liv. Det er presbyterienes tilsynsmenn som fører tilsyn med menighetene, på vegne av presbyteriemøtet. Det er derfor også presbyteriemøtet, som består av ordinerte fra alle menighetene i det aktuelle presbyteriet (regionen), som skal godkjenne tilsynet. Dette møtet skal også behandle eventuelle klager på tilsynet.

Nå legger jeg snart ut på min første "langsomme vandring", fra Tønsberg til Stavern, der jeg skal få være med på Frik-festivalen. Jeg ser frem til begge deler, og gleder meg over å få være en del av fellesskapet i Frikirken. 

Følg gjerne med på gruppa "Langsom vandring" på FB ( https://www.facebook.com/groups/langsomvandring ), og bli med på kortere eller lengre strekninger. Fortsatt god sommer.

Jarle Skullerud

synodeformann