CroppedImage

Speiderne møttes til korpsting

Fredag 11. til søndag 13. mars arrangerte Frikirkens Speiderkorps (FSK) sitt korpsting i Skien. Korpstinget fungerer som speiderkorpset generalforsamling. Medlemmer fra hele landet samles for å ta viktige beslutninger for korpsets fremtid, og selvfølgelig for å ha det gøy sammen.

Blant temaene for årets møte var speidernes status etter corona, ny tilslutningsavtale med Norsk Speiderforbund og valg av nytt korpsstyre. Avtroppende korpsleder Nikolai Puntervold takket for seg etter fem år med «papirspeiding» og oppfordret de yngre speiderne til å engasjere seg i nasjonale verv i FSK og være med som representanter på felles-treff med andre speiderkorps.

Korpsstyret fortalte om prosessen med å oppdatere tilslutningsavtalen med Norsk Speiderforbund (NSF), at FSK beholder den kristne forankringen i avtalen med det mer livssynsnøytrale NSF. Svein Harald Gunnes fra det nasjonale speiderstyret var innom med en liten statusrapport for speiderbevegelsen gjennom corona-årene. Medlemstallene har gått litt ned, men andelen som har sluttet er en god del mindre enn i idretten og frivilligheten generelt.

FSK sitter på et betydelig overskudd som de gjerne vil skal bli brukt, dermed ble det vedtatt at 200.000,- kroner skulle settes av så speidergrupper kan søke prosjektstøtte på inntil 50.000,- til vekst i speidergruppene. I tillegg minner korpsstyret på at menigheter kan søke om inntil 50.000,- i støtte til oppstart eller restart av speiderarbeid i menigheten.

Speiderne valgte nytt korpsstyre som skal lede Frikirkens speiderkorps gjennom de to neste årene. Gratulerer til Håkon Ravndal som ny korpssjef, Ada Olsdatter Hagaseth, Elise Greaker, Johannes Pedersen, Ole-Karstein Aakre Strøm som nye styremedlemmer og Christoffer Stavnes og Signe Ravndal som vara.

Helgen bestod heldigvis ikke bare av «papirspeiding». Innimellom møtene har speiderne konkurrert i Mesternes Mester, badet i badeland og spa og feiret med en ordentlig festmiddag. Det hele ble rundet av søndag morgen med en Scout’s Own speidergudstjeneste.