2desert---women.
Ørkenen skal være et sted for å lytte til hverandre og å lære å stole på hverandre.

Støtter freds- og forsoningsarbeid i Midtøsten

Gjennom organisasjonen Musalaha, er Frikirken med og støtter et aktivt arbeid for fred og forsoning i Midtøsten.

– Både israelere og palestinere bærer dype traumer. For israelerne er dette sterkt knyttet til Holocaust og en vedvarende, eksistensiell frykt knyttet til trygghet og livsrett. Palestinerne bærer traumet fra 1948, da hundretusener ble drevet på flukt fra hjem og land, og en påfølgende opplevelse av undertrykkelse og okkupasjon. Det er ikke tvil om at terroren, som rammet Israel den 7.oktober, og den påfølgende krigen, har forsterket traumene på begge sider. Sorg og sinne over familiemedlemmer som er drept og/eller tatt som gisler. Desperasjon over mangel på mat og medisiner og igjen drevet på flukt. Lidelsen er enorm, og vi må be om fred, sier misjons- og bistandsrådgiver ved Frikirkens hovedkontor, Marit Long.

Musalaha som betyr «forsoning» på arabisk, er navnet på en kristen organisasjon som arbeider aktivt med fred og forsoning. Frikirken har støttet et kvinneprosjekt i Musalaha siden 2021, for israelere og palestinere, av ulik tro. Prosjektet tar utgangspunkt i relasjonsbygging. I begynnelsen av programmet er de noen dager sammen i ørkenen (Desert Encounter) med fokus på relasjonsbygging og aktiviteter som grunnlag for å jobbe med dypere spørsmål om identitet, narrativ, osv. Ørkenen skal være et sted for å lytte til hverandre og å lære å stole på hverandre. I etterkant av dagene i ørkenen har de helgesamlinger med ulike tema, og fellesprosjekt i lokalsamfunnet. Aktivitetene er basert på bibelske prinsipper for forsoning.

– Relasjoner er viktig for å tørre å åpne opp for den andre, og vise vanskelige følelser. Jeg snakket nylig med direktøren for Musalaha, Daniel Munayer, og spurte hva som er det mest utfordrende nå. Han svarte at det tøffeste er å se så mange mennesker bli drept hver dag på Gaza, uten å kunne gjøre noe med det, sier Long.

Hun forteller at Musalaha som organisasjon gjør det de kan, for å påvirke samfunnet og jobbe for fred og forsoning.

– De har en annen stemme som ikke handler om å hate den andre, men å mobilisere for rettferdighet og forsoning. I situasjonen vi ser nå, er det tydeligere enn noen gang at Musalaha trengs og at arbeidet de gjør gir håp i en fortvilet situasjon, sier hun.

Long minner om at i denne konteksten er det viktig å ta innover seg at mange kjenner på en reell frykt for å møte «den andre». De som deltar må like fullt være villige til å møte den andre, tross fordommer og vanskelige følelser de kjenner på.

– En av grunnene til at jeg har så stor tro på måten Musalaha jobber på er at de har mot til å gå i dybden, mot til å tåle smerten av vanskelige følelser og forholde seg til traumer. Sivilsamfunnet styrkes ved at Musalaha ser at kvinner har en unik rolle i å påvirke samfunnet, ved for eksempel å kommunisere verdier i egne familier, sier Long.

Målet er at kvinnene utrustes til å være fredsagenter der de er. Gjennom to nye prosjekter er Musalaha nå også blitt Frikirkens bistandspartner.

– Det ene prosjektet som hadde oppstart i januar i år, har en varighet på fem år og handler om trosfrihet under tittelen «Styrke Israelsk-Palestinsk lederskap i forsoning og trosfrihet». Det er stor mangel på trosfrihet i Israel og Palestina. Kristne og muslimske palestinere har ikke tilgang til hellige steder i Jerusalem, som for eksempel gravkirken og al-Aqsa moskeen, som er viktige steder for å praktisere tro. Det andre prosjektet handler om forsoning mellom muslimske og kristne palestinske kvinner.