japan-nettsak
Frikirkens utsendinger har bibelstudier med hjemløse i Nagoya. (Foto: Privat).

Studerer Bibelen med hjemløse

Siden mars i fjor har Frikirkens utsendinger i Japan hatt ukentlige bibelstudier for hjemløse i Nagoya.

Frikirken startet sitt misjonsarbeid i Japan i 1950. Utsendingene Ruth Kari og Knut Ola Topland, Ingebjørg og Nathan Mikaelsen og Helga Irene og Andreas bor i storbyen Nagoya, og arbeider med evangelisering og utrusting av nye kristne i husfellesskap og storsamlinger. I mars i fjor startet de opp ukentlige bibelstudier for hjemløse i samme park som de deler ut mat, midt i sentrum av Nagoya by.

- Jeg hadde tenkt det som et sted der de kristne kunne bli utrustet og utfordret, men vi så fort at vi hadde en gjeng med søkende menn, og av og til damer, forteller Knut Ola Topland.

Sammen med de hjemløse leser utsendingene Markusevangeliet, samtaler og ber i grupper. Flere har sagt ja til Jesus, og gått noen steg i troen. Steget for å ta imot Jesus, sitter derimot langt inne.

- Vi ønsker å se flere av dem døpt, da de har en tro, men de har ikke troen på at de er rene nok. For et paradoks, men også en sannhet. Vi trenger jo Jesus da vi ikke klarer dette selv, men det er også godt å vite at de forstår at de må gi slipp på noe i sitt liv før de gir seg helt over, sier Topland, og oppfordrer til forbønn for menneskene som søker Jesus.

- Be veldig gjerne for dem, at den Hellige Ånd må arbeide med dem. I mai dukket det plutselig opp en amerikaner på våre samlinger. Han deler trofast ut bibler, traktater og mat til hjemløse flere ganger i uken, og er blitt et flott tilskudd i arbeidet vi gjør med hjemløse. Så vi er med å støtte ham litt økonomisk. 

Knut Ola Topland og de andre utsendingene startet arbeidet med hjemløse i 2015.

- Vi hjalp først til i et annet arbeide, for så å få hele ansvaret. Vi ser at vi har mange voluntører fra fem, seks andre kirker. Hver lørdag forteller vi evangeliet og deler ut mat, og et hundretalls mennesker kommer. Flere er kommet til tro, døpt, og fått et nytt liv. Vi støtter dem åndelig, og fysisk, der det trengs, sier Topland.

Støtten fra utsendingene kan bestå i hjelp med leilighet, sjelesorg, utvikling av åndelige gaver eller de åpner hjemmet sitt for overnatting.

- Selv ser vi på arbeidet vi gjør blant hjemløse som et felles arbeid i Guds kongedømme. Derfor blir vi velsignet med mye hjelp fra mange ulike kirker og enkeltindivider.

Frikirkens utsendinger i Japan møtes hver fredag til gudstjeneste, formiddagsmat, nattverd og planlegging.

- Det hjelper oss gjennom tykt og tynt. Japan er et land der de fleste som tar imot Jesus bruker lang tid på å bestemme seg for å bli døpt. Vi har sett rundt fem mennesker bli døpt i året siden vi kom til Nagoya i 2015, og vi ber om at det skal begynne å multiplisere seg. På grunn av vår organisering, skulle det være veldig mulig. Vi ber om at Gud må løse sin forløsende ånd over våre relasjoner, sier Kunt Ola Topland.

- Grunnet koronapandemien har nok kirkelandskapet i Japan blitt ristet litt, og mange kirker kjenner på økonomiske utfordringer. Da menneskelige relasjoner endret seg, endret også tilhørigheten til kirkene seg. Jeg kjenner det er godt at vårt arbeid er basert på mange husfellesskap som ikke trenger å møtes i store sammenhenger, men at vi får dedikere mye tid og liv med de få.