dale-nett
Stephanie og Filip Dale er utsendinger fra Wycliffe som bibeloversettere til Mexico, med økonomisk støtte fra Frikirken. (Foto: Privat).

Takknemlige for Frikirke-samarbeid

Filip og Stephanie Dale er kontaktmisjonærer i Råde Frikirke, og skal starte et arbeid med bibeloversettelse i Mexico som Frikirken er med og støtter økonomisk.

- Vi er så takknemlige for at vi og Frikirken kan være partnere i arbeidet med bibeloversettelse i Mexico, sier Filip og Stephanie Dale.
Ekteparet er utsendinger for Wycliffe, en tverrkirkelig misjonsorganisasjon som jobber for at Bibelen skal oversettes til alle språk. Nå har de fått Frikirken med på laget, som økonomisk støttepartner.

Finansiell støtte

- Bakgrunnen for samarbeidet er at Wycliffe kontaktet oss og spurte om vi kunne være med og støtte Dale. De er kontaktmisjonærer og sendt ut gjennom Råde Frikirke, og manglet en del finansiell støtte for å bli formelt utsendt av Wycliffe. Misjonsutvalget har anbefalt at Frikirkens misjon vurderer samarbeid med annet misjonsarbeid enn det vi driver direkte selv. Dale har et langsiktig perspektiv blant unådde, og vi konkluderte med at dette er noe vi ønsker å være med på. I tillegg er Wycliffe en organisasjon vi har samarbeid med i flere forum, da de også jobber blant verdens mest unådde, sier misjonsleder ved Frikirkens hovedkontor, Terje Bjørkås.

- Dette betyr altså ikke at Mexico blir et nytt satsningsland for Frikirken, og Dale er formelt utsendt av Wycliffe. Vi skal utarbeide en forventningsavklaring, og gleder oss til å få være med på laget til Dale i deres langsiktige overgivelse til misjon blant unådde og heie dem fram, sier Bjørkås.

Samme mål

- Vi synes det er helt supert å kunne være en del av misjonsarbeidet til Frikirken. Vi har begge gått i ulike typer kirker i løpet av livet og i utdanningsløpet, ettersom vi har vært i ulike land og byer, og det har lært oss å sette pris på samarbeid mellom ulike kirker og kirkesamfunn. Derfor er vi veldig takknemlige også for at Frikirken ville bli partner med oss i dette, selv om vi ikke arbeider i fokusområdene deres. Vi jobber jo likevel for det samme målet, med ønske om at flere som ikke har hørt de gode nyhetene om Jesus skal få høre og virkelig forstå dem, sier Filip og Stephanie Dale.

Filip vokste opp i Fredrikstad og etter videregående var han med to år i Ungdom i Oppdrag, først på en disippeltreningsskole (DTS) i Skien med to måneder i Colombia, så på en 'School of Biblical Studies' i Montana, USA, der de gikk gjennom alle bøkene i Bibelen med fokus på å forstå dem i sin kontekst. Stephanie vokste opp i Aguascalientes, Mexico, hvor foreldrene hennes jobbet som misjonærer. Hun har amerikansk far og meksikansk mor. De arbeidet med å distribuere kristen litteratur, og var med å starte en kristen barneskole.

- Skolen er nå i ferd med å utvide med en ungdomsskole, og jeg er aktivt med i denne prosessen nå denne første tiden i Mexico mens Filip lærer spansk. Jeg studerte Bibelen og lingvistikk på Moody Bible Institute i Chicago, og tok mastergrad på CanIL hvor jeg møtte Filip. Før det hadde jeg også vært både i Kina og India som kortids-misjonær for å undervise engelsk i over tre måneder begge steder, forteller Stephanie.

Naturlig valg 

- Mexico ble et naturlig valg for oss, siden Stephanie er meksikansk. Til tross for at Mexico ofte anses som et «nådd» land, eller til og med et kristent land, er det mange som ikke vet hva evangeliet egentlig dreier seg om på grunn av utbredt synkretisme mellom lokale religioner og katolisismen. Denne synkretismen har dype røtter, og det faktum at ytterst få har kunnet lese Bibelen på morsmålet sitt er en viktig faktor. Faktisk var den spanske Bibelen forbudt helt fram til 1821, og den meksikanske katolske kirken var da allerede etablert med sine synkretistiske tradisjoner, sier Filip.

Ekteparet opplever at Gud har lagt arbeid med bibeloversettelse på hjertene deres.

- Bibelen er jo hovedmåten Gud taler til oss på, og vi vet av erfaring med flere språk at ingen andre språk taler til oss som morsmålet. En person fra en folkegruppe i Asia skal ha sagt da de endelig fikk Bibelen på sitt språk at «før var det som å spise suppe med gaffel. Nå som vi har Bibelen på vårt eget språk kan vi endelig få mat for sjelen». Det samme gjelder for folk i alle språkgrupper. Videre sikrer en oversettelse på morsmålet til en ny folkegruppe at de ikke så lett blir ført vill av vranglære fordi de faktisk forstår det de hører eller leser, utdyper ekteparet Dale.

I Mexico kan man ifølge ekteparet fritt drive med bibeloversettelsesarbeid, selv om kristne kan bli forfulgt noen steder.

- Det kan da være katolsk kristne som står bak forfølgelsen. Det er viktig å påpeke at årsaken henger sammen med at det er veldig mye synkretisme her, der gamle guder fra Mexico og animistiske tradisjoner og riter blandes med katolsk kristendom. Det regnes likevel ikke som et farlig land å jobbe som misjonær i. Vi er nå bosatt i Stephanies hjemby Aguascalientes som er midt i landet, og der er det få urinnvånere. På nyåret flytter vi til delstaten Oaxaca i sør, hvor det er stor etnisk variasjon. Her er det mange ulike folkegrupper som har vært der siden lenge før europeerne kom, og de snakker flere titalls språk, kanskje til og med hundrevis, det kommer an på hva man anerkjenner som språk og hva som anses som dialektforskjeller. Her skal det gjøres nye undersøkelser i månedene fremover, forteller Filip Dale.- Det vil gi oss et tydeligere bilde på omfanget av jobben som må gjøres med bibeloversettelse, og si oss mer konkret hva vi bør starte med. 

Mange har allerede Det nye testamentet (NT) på sitt språk, men veldig få har gamle testamentet (GT).

- Vi blir nok først med i et prosjekt der vi oversetter Lukasevangeliet sammen med Jesus-filmen, før det vurderes om en bør gjøre en oversettelse av hele NT og senere eventuelt GT. Det er mange språk og folkegrupper som ennå ikke kan høre og forstå Guds ord, så her er det mange muligheter, sier ekteparet.

Vil dele nytt 

Filip og Stephanie er i Norge første halvdel av juni for å besøke familie, venner og partnere, og for å skrive under endelig kontrakt med Wycliffe.

- Det blir en del formelle ting blandet med hyggelige møter. Når vi kommer tilbake til Mexico blir vi i hjembyen til Stephanie, Aguascalientes, ut året og fortsetter med språklæring: Spansk og gresk for Filip og hebraisk for begge. Filip kommer også til å bruke omtrent halvparten av tiden til å jobbe med SIL Mexico, altså partnerorganisasjonen som Wycliffe sender oss til. Det arbeidet består i å hjelpe andre SIL Mexico-medlemmer med arbeid de holder på med. Vi ser an hvordan koronasituasjonen er fremover, men planen er å først være med på et introduksjonskurs med SIL Mexico i september/oktober og så flytte lenger sør på nyåret, og da begynne å lære et nytt språk, et urspråk til hvilket vi vil være med å oversette deler av Bibelen, forteller ekteparet Dale. 

- På lang sikt er planen å bli konsulenter; det er de som gjør den siste sjekken av et oversettelsesarbeid, og det er ofte en flaskehals i bibeloversettelsesarbeid rundt om i verden nå, siden det kreves ganske mye både på utdanningssiden og av erfaring for å gjøre det. Vi ønsker at de lokale språkbrukerne skal ha eierskap til oversettelsesprosjektet slik at de vil bruke oversettelsen, og da er det viktig at vi inntar en rolle som veiledere, rådgivere og fasilitatorer, utdyper de.

Fra Wycliffe Norges side gjøres tydelig at Filip og Stephanie Dale er sendt ut i samarbeid med Frikirken, og ekteparet vil si ifra hver gang de er i Norge, slik at de kan presentere for Frikirken hva de har gjort og holder på med i Mexico.

- Vi håper at flere av Frikirkens menigheter vil be for Dale. Gi beskjed på misjon@frikirken.no hvis dere vil motta nyhetsmail fra paret, eller for endring i bønnelisten, sier Terje Bjørkås.