Torveig-og-Per-Kivle
Torveig og Per Kivle under et intervju med Budbæreren i 2015. (Foto: Geir Arne Johansen).

Torveig Kivle til minne

En av Frikirkens pionermisjonærer har flyttet hjem til Jesus. Det er med stor takknemlighet vi minnes Torveig Kivle, hennes person og hennes liv i tjenesten, skriver misjonsleder Terje Bjørkås

Tirsdag 2. mars døde Torveig med sine nærmeste rundt seg. Familien beskriver henne som en gledesspreder som lærte dem å bry seg om andre mennesker gjennom sitt store engasjement for mennesker i nød.

Torveig var ei dame med stort mot og stor tillit til Guds ledelse. Hun tenkte som ung at hun hadde kall til en tjeneste i Norge. Men i 1950, 24 år gammel, tok hun likevel spranget ut idet ukjente da hun reiste til Hong Kong for å gifte seg med Per. Han var allerede i gang med misjonærtjeneste i Kina og de hadde ikke sett hverandre på nesten fire år da hun pakket kofferten og reiste.

Etter bryllupsfeiring sammen med misjonærkolleger reiste de to videre til Japan. Hun ba til Gud om å få kjærlighet til japanerne – og det fikk hun – i rikt monn! Tjenesten i Japan varte i over 40 år, og kjærligheten til landet og folket bar hun med seg helt til siste stund.

Torveig og Per levde et liv i trofast tjenste for det japanske folket. Og mange er fortellingene om hva de fikk være med på. Som f.eks i 1951 da det brøt ut en stor brann i Matsuzaka der de bodde. Mer enn 4000 mennesker ble husløse. Misjonærene hjalp der de kunne - både i slukking av brannen og med oppbygningen etterpå. Dette gav dem mange verdifulle kontakter og venner for resten av livet.

Torveig og Per sin innsats i Japan var med å legge grunnlaget for det arbeidet Frikirken fortsatt driver. Vi tenker at dagens utsendinger «står på skuldrene» til de som tjente Jesus blant det japanske folk i pionertiden. Vi kjenner på stor takknemlighet til Torveig; for de valgene hun tok og de kampene hun var villig til å kjempe. Hun fikk gjennom et langt liv bety uendelig mye for mange mennesker. Vi lyser fred over Torveig Kivle sitt minne.

Terje Bjørkås
Misjonsleder i Frikirken