eldsteinnsettelse-oslo-ostre-april24.
Pastor Ole Martin Rudstaden stod for innsettelsen av Marte Glad (f.v.) og Ragnhild Monsen. (Foto: Arnfinn Løyning).

Ung eldsteinnsettelse i Østre

Søndag 21. april ble Marte Glad (25) og Ragnhild Monsen (24) innsatt som eldste i Oslo Østre Frikirke, en tjeneste de går inn i med stor takknemlighet og ydmykhet.

– Jeg kan ærlig si at når jeg ble spurt om eldstetjenesten av vår pastor var jeg litt usikker på om jeg hørte riktig, men jeg gjorde jo altså det, sier Marte Glad, som opprinnelig er fra Kristiansand. Der vokste hun opp i Den norske kirke. Før hun startet på sykepleiestudiet i Oslo, var hun elev ved Gå Ut Senteret i Trondheim. Nå jobber hun på barneavdelingen ved Ahus.

– I Oslo fant jeg etter hvert mitt hjem i Oslo Østre Frikirke. Det var en menighet som oste av kjærlighet, og du ble fort invitert inn i et godt og trygt fellesskap. Her har jeg vært diakon frem til starten av eldstetjenesten, og er med i styret for Støperiet, som er arbeidet for de unge voksne i menigheten.

Marte Glad forteller at prosessen frem til ordinasjonen har vært flott og spennende.

– Det som tidlig ble viktig for meg, og som jeg raskt ble minnet på, er at Gud ikke nødvendigvis kaller de kvalifiserte, men kvalifiserer de Han kaller. Gjennom menneskemøter, taler og ikke minst Bibelen har jeg fått erfare dette, sier hun.

– I de første versene i Salmene står det om å være plantet nær rennende vann og at det vil gi frukt til rett tid. Jeg tror at når vi holder oss nær til Han vil Han også utruste og forsørge oss inn i det Han kaller oss til. Vi er kalt til å være disipler, men ikke til å være disipler i egen kraft, men sammen med Jesus (Matteus 28, 18-20). Jesus utruster, forsørger og går sammen med oss. Disse påminnelsene gav meg en fred for å si ja til å tjene som eldste i Østre, sier Marte Glad.

Ragnhild Monsen kommer fra den lille øya Gjerøy i Rødøy kommune på Helgelandskysten. Der har hun vært med i Frikirken frem til hun flyttet som 15-åring for å begynne på Kristen videregående i Rogaland. Etter videregående gikk hun på Bibelskolen i Grimstad, før hun ble miljøarbeider på Sygna VGS i Balestrand. Hun har også vært i Hæren en liten stund, som vernepliktig og ansatt. Nå går hun 2. året på sykepleien i Oslo, et studie hun synes er spennende og givende da hun får møte mennesker på sitt mest sårbare, gi god pleie og forhåpentligvis speile noe av evangeliet gjennom gjerninger, sier hun.

– En viktig sannhet inn i å takke ja til kallet om å bli eldste har vært at når jeg lar Jesus være min hyrde, vil Gud utruste meg til å være hans disippel. Han utruster med alt godt så jeg kan gjøre hans vilje. Når vi er lydige ovenfor Gud tror jeg han kan bekrefte valgene våre med fred og glede. Men jeg tror også at Gud leder oss inn i oppgaver som kan oppleves som utfordrende. Jeg har opplevd eldstekallet som stort, og jeg har kjent på at det er utfordrende å være så ung, med lite erfaring og ingen teologisk bakgrunn, sier Monsen.

– Men jeg tror at Gud leder og lar oss vokse i utfordringene. Derfor har det blitt utrolig viktig for meg å lese Guds ord og dykke dypere inn i Bibelen. Det har gjort meg ydmyk for hvordan hans gjerninger er sanne, og hans veier er rette. Summen av hans ord er sannhet. Nehemja i Det gamle testamentet har vært et eksempel til etterfølgelse på hvordan lederskapet må springe ut fra bønn og ved å leve nært til Han. Det gir frukt som er etter hans glede, og han vil veilede meg så jeg kan lede i kjærlighet. Jeg ser stort på å være med å tjene inn i Østre som eldste, og få vandre tett med andre som brødre og søstre. Jeg gleder meg over den tilliten som jeg er gitt, sier hun.

– Vi har nå en stor flott gjeng med unge voksne i menigheten. Det er en stor berikelse og velsignelse for oss. Vi ser at Gud har utrustet så mange av dem med ledergaver og tjenergaver. I Østre har vi de siste årene jobbet ut fra mottoet: Samle-Utruste-Sende, sier pastor Arnfinn Løyning i Oslo Østre Frikirke.

– Ikke minst har vi utviklet en bevisst sendekultur. Når folk reiser fra Oslo, tenker vi ikke mer på at vi mister noen, men at vi sender dem. Slik ønsker vi også å tenke omkring de forskjellige ledergaver i menigheten. Før tenkte vi at dersom du skulle bli eldste, måtte man se for seg minst 5-7 års perspektiv i byen for å være aktuelle for en slik tjeneste. Nå tenker vi litt annerledes. Om ikke de unge voksne har så langt perspektiv på å bo i Oslo, ser vi at vi også kan sende eldste videre. Dersom vi kan gi unge voksne gode erfaringer og bli dyktiggjort i eldstetjenesten, er det jo en berikelse å kunne sende dem videre til nye steder, hvor de kanskje kan fortsette sin eldstetjeneste, sier Løyning.

– Vi synes det er utrolig flott at eldsterådet i Oslo Østre ønsker å invitere inn unge voksne. Som Løyning sier, er vi blitt en menighet med en god gjeng i alderen 20-30 år. Da synes vi begge det er utrolig fint at eldsterådet kan speile menighetens generasjoner, og noe vi tror er viktig. Vi tenker at vi sammen med de andre i eldsterådet kan lære masse av hverandre, på tvers av generasjonene, og utfylle hverandre.  

Etter at det ble offentliggjort at Glad og Monsen ble kalt til eldstetjeneste i Oslo Østre, har begge møtt positiv backing og heiing fra menigheten.

– Det har vært en fin prosess, sammen med menigheten, pastorene og resten av eldsterådet. Vi gleder oss til veien videre, sier Marte Glad og Ragnhild Monsen.