CroppedImage

Urframføring av pinsemessen Himmelregn

Det var god stemning Randesund frikirke 1. pinsedag med urfremføring av pinsemessen «Himmelregn».

Kirkesalen var gjort om til et «torg» med fruktselgere, barn som lekte og folk som handlet. Gjennom sang, dans, drama og tekster ble historien fra begynnelsen da Gud skapte, og Guds ånd svevde over vannet, og fram til i dag, når Guds ånd fremdeles hviler over jorden og fyller mennesker med kraft, mot og kjærlighet, knyttet sammen. Mange solister var engasjert, et prosjektkor var satt sammen for anledningen og Randesund Soul Children deltok med korsang. Sangene ble bundet sammen med lesning av tekster om Ånden, hentet fra Bibelen. Gjennom oppsetningen fikk vi høre både sørlandsviser med trekkspillmusikk, taizeaktige sanger, salmer, gospel og mer til. Underet som skjedde pinsedagen, da Gud utøste sin ånd over alle mennesker, og den første menigheten ble født i Jerusalem, ble visualisert gjennom drama og dans. Forsamlingen ble også dratt med inn i forestillingen med allsang på flere av de nyskrevne sangene. For mange var nok den nye Sørlandssalmen et høydepunkt, der Ånden som svever over vannet blir gjort jordnær og til stede i svaberg, heier og åkere. 

Dette er en drøm som har blitt virkelighet. Kristina Jølstad Moi hadde et ønske om å gjøre noe som styrket fellesskapet og kunne engasjere alle generasjoner i menigheten, og tanken om et spill meldte seg. Vi har jo både julespill og påskespill, men det er ingen som har laget en framstilling av kirkeårets tredje store høytid, pinsen, på denne måten før, sa hun. Og gjennom en prosess sammen med leder for prosjektet, Rigmor Angell Stakkeland, tekstforfatter Jostein Ørum og komponist Jon Kleveland, tok oppsetningen form og ble til en messe med 12 sanger og tekster. I tillegg har Hildegunn Sødal Strømme laget dramaframstillingen av selve pinsedagen som ble framført midt i messen, som søndagens tale. Ønsket var å gjøre pinsen, den av kirkeårets høytider som er vanskeligst å forstå, mer levende i folks bevissthet.  For det er jo slik Ørum uttrykker det i en av de tekstene som ble lest:
«Når Jesus ble født kom Gud nær, men på pinsedagen kom Gud enda nærmere.»

Og for en festdag det ble i menigheten, med to oppsetninger, en kl. 1200 og en kl. 1800. Frammøtte fylte salen under begge oppsetningene, rundt 560 mennesker var innom kirken denne søndagen. Det usynlige og uforståelige ble gjort litt mer forståelig og vi håper at mange har kjent at Gud er nær og lever i deres hjerter gjennom musikken og ordene.

Nå håper vi at både sangene og oppsetningen som helhet kan bli brukt, både i vår menighet og i andre menigheter framover. Mange av sangene er knyttet til de ulike leddene i en gudstjeneste, og kan bidra til fornyelse av liturgi og sang i våre vanlige gudstjenester. Alle sangene og all musikken er blitt spilt inn, og er tilgjengelige for alle som ønsker å bruke dem på Spotify og andre strømmekanaler.