CroppedImage
Precious Uwadiae, Thaku Lian og Martha Sletten satte fokus på at neste generasjon er multietnisk, og hvordan dette kan gjenspeiles i våre kirker. (Foto: Geir Arne Johansen).

Utrustende Gi Jesus Videre-konferanse

Frikirken og FriBU var til stede på Gi Jesus Videre-konferansen i Kristiansand i helgen, som legger særlig vekt på trosopplæring blant barn og ungdom i nært samarbeid mellom hjem og menighet.

– Hjem + kirke fungerer! oppsummerte baptistpastor og forsker Roald Zeiffert på sitt seminar fredag. Han var den som først lanserte idéen om Gi Jesus Videre-konferansen.

Zeiffert er i ferd med å fullføre sin doktorgradsavhandling om kristne ungdommers tro og har funnet at samspillet mellom hjem og menighet er svært viktig når ungdom finner fram til en avklart kristen tro.

Om lag 50 seminarer fordelt på nesten like mange seminarholdere tok opp alt fra tweens og konfirmasjonstid, omvendelse, familiegrupper, gudstro og vitenskap, til kropp og seksualitet.

Lederrekruttering og psykisk helse 
Hanne Marie Moi og Eirik B. Fjellestad holdt seminar sammen, om rekruttering av ledere, og hvordan vi tar vare på dem. Moi jobber som menighetskonsulent ved Frikirkens hovedkontor og i Greåker Frikirke som ungdomsarbeider, mens Fjellestad er ansatt i Hamar Frikirke og i FriBU, med fokus på unge voksne, ledertrening og å finne gode løsninger som gjør kirke enklere og mer hensiktsmessig. Det må alltid handle om mennesket fremfor aktiviteten, var et av hovedbudskapene på seminaret. 

Hvordan kan vi lytte frem barn og unges vonde historier, og bygge tilit samtidig som vi stiller spørsmål? Dette var spørsmål som Benedikte Frøystad Jonassen belyste da hun holdt foredrag under overskriften «Gi rom til å fortelle». Frøystad Jonassen er fagansvarlig for Blå Kors Chat-senter og utdannet barnevernspedagog med videreutdannelse i familieterapi, og har jobbet mange år med lokalt barnevern. Hun presenterte det såkalte "tolreansevinduet", som handler om at vi må være oss bevisst hvordan vi som mottakere bruker ord og kroppsspråk.

- Vi må ordsette følelsene våre, for at ungdommene skal forstå  hvordan vi ser dem. Det kan kjennes skummelt å bare være der i  følelesene og si at dette kjennes dritt. Men det er ikke farlig, det er  enormt viktig informasjon. Si at jeg tåler deg når livet er bra, og jeg tåler deg når det er mer krevende, oppfordret Frøystad Jonassen. 

 Multietnisk generasjon 
 «Gi Jesus Videre til en multietnisk generasjon» var temaet på   seminaret til Thaku Lian og Martha Sletten. «Den multikulturelle   hverdagen er vår realitet, og neste generasjon er multietnisk. Vi   ønsker å sette fokus på hvordan gi Jesus videre til en   generasjon som vokser opp flerkulturelt. Guds rike er multietnisk og hvordan kan dette gjenspeiles i våre kirker?».
Det var inngangen til seminaret, der Lian og Sletten delte av sine erfaringer og visjoner. Thaku Lian er sosialantropolog og har vokst opp i en migrantmenighet, og Martha Sletten jobber som livsfaseleder for ungdom i Pinsekirken Tabernaklet Bergen. Det siste året har hun og Lian sammen vært prosjektledere for Mosaic, et ledertreningskurs med fokus på å utruste ogdisippelgjøre unge ledere for vårt multietniske Norge.

Med på seminaret var Precious Uwadiae (19), som kom fra Nigeria til Norge som flyktning da hun var fem år gammel. Hun fortalte hvordan familien hadde opplevd å komme inn i en tradisjonell, norsk pinsemenighet da de kom til Bodø. 

- Vi fikk besøk av en dame hjemme, som spurte mamma hvordan det hadde vært for oss å komme til Norge. Så sier mamma: "jo, vi fant menighet". Men var svaret så enkelt? Hun måtte jo studere, komme seg ut i jobb og tilpasse seg? Jo, men hun fant en menighet, og det var så godt for henne. Selv om hun ikke fant så mange andre i menigheten som var fra Nigeria, så var det noe med det å kjenne på tilhørighet. 

- Vi hadde en "takke-tapas" i menigheten, der alle kom opp og delte vintnesbyrd. Mamma gikk opp og sa at hun hadde lyst til å takke for pastoren, Bykirka, (menigheten hun tilhører, red. anm.) og så ville hun takke for neste generasjon. Det er noe med å ta ansvar for at folk føler seg velkommen i kirka. Det er ikke bare pastoren eller menigheten, det er et samspill mellom de to. Som pastor og leder er du normsender, der måten du tar imot multietniske på, viser resten av kirka at "dette er hvordan vi har tenkt å ta imot andre".   

Hjem og kirke 
Gi Jesus Videre-konferansen har visuelt hatt et oransje preg, og lederne har gått rundt i t-skjorter med den sterke signalfargen. Forklaringen er at mye av inspirasjonen til Gi Jesus Videre kommer fra USA og Reggie Joiners organisasjon Orange. Stiftelsens hovedtanke er at hjem og kirke sammen blir en uslåelig kombinasjon når de samarbeider om trosopplæringen. Slik illustrerer «Orange» kirke-hjem samarbeidet: mens kirken symboliserer lyset (gult) ligger hjertet i hjemmet (rødt). Når disse glir over i hverandre, får vi «Orange».

Gi Jesus Videre ble første gang avholdt i Kristiansand i 2019 og skulle også vært arrangert i 2021, men det satte pandemien en stopper for. Neste konferanse er nå planlagt i 2024.