image
Tor Erling Fagermoen er valgt til Frikirkens nye synodeleder. (Foto: Anne-Kristine Wiecek).

Tor Erling Fagermoen er ny synodeleder

Tor Erling Fagermoen (51) er lørdag valgt til Frikirkens nye leder på synodemøtet som finner sted i Oslo denne helgen.

Fagermoen ble valgt med 103 stemmer, mens motkandidaten Erhard Hermansen fikk 59 stemmer.

- Jeg er teologisk konservativ, men ønsker å være radikal i etterfølgelsen av Jesus. Så er det ikke sånn at vi har partier i Frikirken. Hvis jeg blir valgt til synodeleder, skal jeg være synodeleder for alle. Vi har ikke partier, vi er én kirke. Skal lytte godt på den måten. Jeg tenker det er mye vi kan få til sammen, hvis vi vil. Gud er ufattelig stor, sa Fagermoen i sin hilsen til synoden i forkant av voteringen.

Fagermoen har blant annet bakgrunn som menighetsplanter i Norsk Luthersk Misjonssamband og som generalsekretær i Laget/NKSS. Fra 2020 har han vært hovedpastor i Bergen Frikirke.

Hilde Grøthe (51) er valgt til synodens nestleder, og var eneste kandidat som stod til valg som nestleder. Hun er eldsterådsleder i Kristiansand Frkirke og nestleder i Søndre Presbyterium. Grøthe har vært medlem i Frikirken hele livet, og jobbet over 20 år i ulike stillinger i Kristiansand Frikirke, som diakon, ungdomsarbeider, administrativ leder, menighetsarbeider og pastor. Hun har også erfaring fra ulike verv sentralt og regionalt i Frikirken.

- Det mest grunnleggende for meg, er at jeg er Guds elskede datter. Guds nåde er nok for meg, og hans kraft fullendes i min skrøpelighet. Jeg er avhengig av Guds nåde hver eneste dag. Jeg står for en klassisk samlivsteologi, likevel anser jeg ikke dette som et bekjennelsesspørsmål. Jeg er glad for at vi kan fortsette å skape ærlige og inkluderende fellesskap. Når det gjelder hva som er viktig for Frikirken framover, er jeg veldig glad for at vi skal fortsette å ha fokus på Jesus i hverdagen, Jesus for nye mennesker og Jesus for nye generasjoner, sa Grøthe før synoden gikk til votering.

Grøthe fikk 144 stemmer, 18 stemte blankt.