videre-panelsamtale_benjamin-hoyland
«Et språk for å dele evangeliet» var temaet da Martin Lilleberg, Sara L. Emmerhoff, Mathilde Roland og Stein Arve Graarud stilte til panelsamtale.  (Foto: Benjamin Høyland).

Vellykket lederkonferanse

Unge og eldre, frivillige ledere og ansatte, var sammen på VIDERE 9.-12. februar. «Ned fra plattformen og inn i relasjoner». På ulikt vis ble deltakerne invitert til å leve nært Jesus og nært mennesker.

VIDERE Lederkonferanse på Fornebu, er en historisk begivenhet i Frikirken. Gjennom koronatida er det mange som har gledet seg til å kunne møtes igjen på en storsamling. Endelig fikk frivillige ledere skikkelig påfyll og samme innputt og retningsgivende forkynnelse, som de ansatte. 

Retningen man ønsket å sette var en «ny bunnlinje der relasjoner og hjemmet er det som er fundamentet vårt, som aktiviteter og plattformen bygger videre på». Søndagsskolelærere, gruppeledere, pastorer og administrativt ansatte, alle ble utfordret i samme retning: «Ned fra plattformen og inn i relasjoner».  

Vandrekultur  
«VIDERE» er navnet på Frikirkens satsning på lederkonferanse og sommerfestival, og synodeleder Jarle Skullerud forklarer begrepet slik: – Det er en dobbelthet i «Videre». Det handler om å gi troen videre, men det handler også om å bli et videre og bredere fellesskap som favner flere, uttaler Skullerud til avisen Vårt Land og til VEIEN. Synodelederen vil at vi skal ha fokus på relasjon, ikke mål. 

– Alt Gud gjør i verden, handler om relasjon. Denne konferansen skal handle om å følge hverandre på veien. Kirke er å slå følge, og synode betyr en «vei man følger sammen», sa Jarle Skullerud i sin åpningstale på VIDERE. – Frikirken vil være et mangfoldig, feilende, utfordrende, gudgitt fellesskap som inkluderer, raust og nådefullt. Vi trenger å etablere en vandrekultur. En kultur der vi går side om side, der vi bærer hverandres byrder, også når livet blir mørkt. Der relasjonen blir viktigere enn arrangementene, og der relasjonen blir viktigere enn å samle mange.  
Skullerud pekte på at vi på Frikirken og FriBU sine hjemmesider skriver at kirkesamfunnet «bygger åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere».  

– Vi må sørge for at alle disse ordene fortsetter å komme ned fra veggen, ut fra nettsidene og inn i bein og armer og hjerter. Inn i nabolag og vennegjenger, kollegafellesskap og familier. 

– For meg handler det om levd og delt liv, foran program. Utruste, foran å informere eller aktivisere. Å sende, foran å samle. Det er ikke et spørsmål om hvor mange vi kan samle i et rom søndag formiddag, men et spørsmål om hvordan vi lever våre liv i Norge i 2023 og hvordan vi preger våre relasjoner. Vi er kalt til å gi evangeliet videre, til andre som kan bringe det videre, som igjen kan bringe det videre.  

Synodeleder Jarle Skullerud har tre konkrete oppfordringer til alle i året som ligger foran; å skape én ny relasjon, kutte ned på én aktivitet, og finne et nytt hvilested. 

Frivillige og ansatte sammen 
Hanne Marie Moi er leder for VIDERE Lederkonferanse, og er en av hjernene bak konseptet for både ansatte og frivillige ledere. Hun var med på første kull av Frikirkens lederprogram Horisont, og er nå ansatt som menighetskonsulent på Frikirkens hovedkontor. Hun og VIDERE-komiteen har engasjert mange fra FriBU lokalt og Horisonts ulike kull, som frivillige ledere på VIDERE.  
Hvilke behov så dere, som gjør at Frikirken satser på denne konferansen? 

– Bakgrunnen er at vi trenger en felles samling for ansatte og frivillige, for å sette en felles retning. Vi har behov for å samle oss, både rundt temaer og relasjonelt. «Sammen om oppdraget» er kirkesamfunnets visjon, så det er et poeng å komme sammen og snakke om oppdraget, og hvordan dette kan se ut i våre menigheter, sier Moi.
 
På hvilken måte svarer VIDERE på behovet for lederrekruttering og lederoppfølging? 

– Jeg håper konferansen kan bidra til å se hvor viktig rekruttering og utrustning av ledere er, og at det er en kontinuerlig prosess å se etter hvem jeg kan gå tett med og bygge relasjon med. Det at flere får være med og delta, håper jeg kan inspirere og motivere til at enda flere vil stå lenger i tjeneste. Når vi setter fokus på dette her, håper jeg det resulterer i at vi starter med å rekruttere relasjonelt. Vi har fortsatt en jobb å gjøre lokalt, men konferansen kan bevisstgjøre oss på hvordan vi tenker rundt rekruttering. 

Det er første gang frivillige ledere og ansatte møtes slik, hva var tanken med å føre alle disse sammen? 

– Jeg har erfart mange ganger selv som ansatt å komme inspirert hjem fra en konferanse, men samtidig kjent at det er vanskelig å bringe videre det jeg har fått med meg inn i arbeidet i menigheten. Vi er jo flere frivillige enn ansatte i Frikirken, så jeg mener det er helt opplagt at frivillige ledere og eldsterådene er til stede på ledersamlingene våre. De bærer veldig mye av arbeidet i menighetene.
 
Er det noen grupper dere særlig har sett at har mer behov for å komme sammen? 

– Vi har jobbet mye med informasjon og promotering av konferansen. Mindre menigheter har fått tilbud om tilskudd, og vi har tatt kontakt med menigheter som ikke har meldt seg på.
 
Har den pågående samlivsdebatten i Frikirken påvirket hvem dere har spurt, og ikke, om å bidra? 

– Samlivssaken er noe vi definitivt har snakket om i forberedelsene. Vi har vært mest opptatt av at bidragsytere skal være mennesker som har integritet til temaet det undervises i. Lederkonferansen skal virke samlende og gi retning for kirkesamfunnet, sier Hanne Marie Moi til VEIEN. 

Se med Kristi blikk 
Tor Erling Fagermoen, pastor i Bergen Frikirke, talte om «Sunt lederskap – lede gjennom noen få». Fagermoen snakket om hvile, og om selvledelse. – Vær sunn selv, sunnhet avler sunnhet. Jeg leder ut fra livet mitt. Skal du ha et åndelig lederskap, handler det om et åndelig liv. Lederskap som avler liv, sa Fagermoen, som har vært leder i ulike roller i 25 år.  

Jens Petter Jørgensen, mangeårig forkynner, talte over temaet «Lær av Jesus og hans blikk».

– Hvem vil ta imot meg? Skam er folkesykdommen i var tid: "Noe er galt med meg". Svaret er ikke at du er god nok, men at du er elsket ubetinget, sa Jens Petter Jørgensen, og spurte forsamlingen om hvorfor nåden har så vanskelig for å lande i våre liv?  

– Hans barmhjertige blikk, for oss, er svaret. Når nåden og kjærligheten får gå fra hodet til hjertet. Du kan ikke gjøre noe mer eller mindre på å endre hans kjærlighet til deg, sa Jørgensen til en forsamling som tok imot det sentrale budskapet han forkynner i hele kristen-Norge.

– Det handler om å la seg elske sønder og sammen. Og jo mer vi speiler oss i han, jo mer nådefulle mennesker blir vi. 

Torbjørg 0line Nylund, pastor i Ytre Randesund Misjonskirke, har skrevet boken om å være åndelige foreldre.

– Uansett alder og om du selv er forelder, våg å være åndelig foreldre for noen, utfordret Nylund.

Spesielt savner hun foreldregenerasjonen hvor barna har flyttet ut, såkalte «empty nesters».

– Det oppleves kanskje kleint å ta initiativ overfor unge og invitere dem hjem til dere. Men husk, dere har ikke gått ut på dato. Vi må se oss selv med Kristi blikk: «Ikke ha det synlige for øye, men det usynlige» (2.kor 4.16). 

– Når musikken er litt for høy, ikke ha det synlige for øye, sa hun, og utfordret både pensjonister og 50-åringer.

– Travelheten din oppfattes som en avvisning, sa hun på vegne av unge. – Hva med å snakke høyt om materialisme som drar oss bort? Iphonen er en større trussel enn sekulariseringen, sa hun. – Uansett alder og sivil status, du trengs. Vi trenger åndelige foreldre. Unge vil ha dialog, relasjon og samtale ... ikke den monologen vi har så tro på. 

Awin Khalili Holm talte på konferansen under overskriften «Bli i Jesus, han er nok». Hun delte et personlige vitnesbyrd om sin vei fra fotballspiller på elitenivå til hun som 17-åring måtte legge karrieredrømmen på hylla. Da livet var på det mørkeste lot hun seg overtale til å bli med på et kristent møte, der hun opplevde å få et sterkt møte med Gud. Med sin iranske opprinnelse kjente hun ikke den kristne troen. Siden har hun levd kompromissløst som en Jesusetterfølger. Fra scenen leste hun fra Johannes 15, om det sanne vintre.

– Vi er grenene som er koblet til stammen, og som ledere i kirka er vi hundre prosent avhengig av å søke dit inn til stammen, sa Khalili Holm.    

«Et språk for å dele evangeliet» var temaet da Martin Lilleberg, Sara L. Emmerhoff, Mathilde Roland og Stein Arve Graarud stilte til panelsamtale. 

– Allier deg med noen når du skal dele tro, vi er gode på ulike områder. Noen på fakta, andre mer på det spirituelle. Still spørsmål og lytt til hva folk har å si. Jesus er opptatt av den ene, det er viktig å ha med når vi skal dele tro. Vi skal ikke se ned på andre, selv om vi har kommet litt lenger i vår trosreise. Snakk med folk på ditt trosspråk. Evangelisering starter ikke med å prøve å bli lik alle andre, men å bruke den du er, var blant rådene som deltakerne i panelet delte med publikum og hverandre.

Synodens nestleder og pastor i Oslo Storbymenighet Anne Mari Schiager Topland, talte under overskriften «Et paradigmeskifte». 

– I vår menighet får vi møte mennesker som har konvertert fra Islam, og begynt å følge Jesus. Jeg spør «er det verdt det», til de nye som er kommet til tro, og som jeg har fått døpe. Så ser de på meg og sier; «Nå har jeg jo forstått sammenhengen. Jesus bor i meg. Jeg har fått et nytt liv». De er blitt mine beste læremestere i hva det vil si å følge Jesus, sa Schiager Topland. 

Vi har spurt deltakerne hva de synes om konferansen, les mer i nettmagsinet til VEIEN.