alexis-lundh
I de nye videoressursene, som Tro & Medier har laget i samarbeid med Misjonskirken UNG, Ung baptist og FriBU, gir Alexis Lundh råd og tips til foreldre om barnas nettbruk i ulike faser. (FOTO: Skjermdump fra mknu.no).

Vil hjelpe foreldre å lære barna nettvett

Fire kristne organisasjoner har gått sammen om en ressurs som skal hjelpe foreldre å veilede barna på nett i ulike faser av livet.

Misjonskirken UNG, Ung baptist og FriBU har samarbeidet med Tro & Medier om et undervisningskurs på video som ble lansert denne uka. Kursets fem filmer, på rundt ti minutter hver, gir konkrete tips og råd for godt nettvett.

– Gjennom dette nettkurset skal jeg ta dere med gjennom ulike faser til barnet og hele tiden har jeg et mediefokus på hva jeg snakker om. Jeg tar også med trosperspektivet inn i dette og det er veldig relevant når det kommer til mediebruk, sier Alexis Lundh fra Tro & Medier i introduksjonsfilmen for kurset om nettvett.

– Godhet, sannhet og tro er noe vi i Tro & Medier ønsker å bringe inn i dette landskapet.

Knyttet til faser

Tro & Medier har lenge hatt foredrag og kurs for foreldre og andre voksne om nettvett, men dette er første gang kompetansen knyttes direkte til barnas utviklingsfaser.

Disse fem utviklingsfasene er en inndeling som de tre trossamfunnenes barne- og ungdomsorganisasjoner har utviklet etter en idé fra USA, blant annet brukt gjennom såkalte fasekort.

Med utgangspunkt i blant annet utviklingspsykologien, sier hvert fasekort litt om hva som er et typisk behov hos den unge i den aktuelle fasen, og på hvilken måte den voksne best kan møte den unge. Hver fase kjennetegnes av et kjerneord, samt noen sentrale spørsmål som ethvert menneske stiller seg til ulike tider.

Barn- og ungdomstid deles inn i fem aldersperioder; 0-5 år (omfavne), 6-9 år (engasjere), 10-13 år (Bekrefte), 14-18 år (mobilisere) og 19 år og eldre (myndiggjøre).

– Vær påkoblet

I videoen som omhandler 6-9 åringene sier Lundh at det beste rådet han kan gi uansett når det gjelder barn og mediebruk er å være påkoblet.

– Du trenger ikke være ekspert på alle funksjonene i TikTok eller alt i Vennebyen, men du bør kjenne til funksjonene til barnet ditt og hvordan barnet ditt bruker disse plattformene. I denne fasen av livet bør all mediebruk foregå hjemme.

Han advarer mot å gi barna i denne aldersgruppen fri tilgang til for eksempel YouTube.

– Barn opplever ting som er ubehagelig å se. Det kan være seksuelle overgrep, skrekk, at dyr har det vondt, krig og terrorisme, selvmord, sex og vold i videoer, serier og spill.

Lundh forteller at Medietilsynet har rapportert at flere foreldre er mer bekymret for tiden barna bruker på skjermen enn hva de faktisk ser på.

– Det gjør meg bekymra, sier han.

Krevende

Lundh slår fast i videoen at det er krevende for foreldre å sette en standard for hva som er akseptabelt og hvordan en skal ha det hjemme.

– Men her ligger det en mulighet til å utruste barnet ditt til å faktisk kunne mestre livet på nettet, sier han.

Han forteller at fasene bygges på hverandre som byggeklosser.

– Fundamentene du legger tidlig i livet, trygghet, åpenhet, omsorg og grenser, er viktige faktorer.

Nettvett og fasene

• Består av fem undervisningsvideoer der Alexis Lundh underviser med konkrete tips og råd for godt nettvett.
• Nettkurset er utviklet i samarbeid med Tro & Medier og de tre barne- og ungdomsorganisasjonene i Frikirken, Misjonskirken Norge og Baptistsamfunnet.
• De fem fasene videoene tar for seg er basert på fasekortene som Misjonskirken UNG, Ung baptist og FriBU tidligere har utviklet sammen
• Fasene er utarbeidet etter en idé og med tillatelse fra Orange/the reThink Group i USA og deres ressurser på justaphase.com
• Ressursene blir snart tilgjengelige på alle de fire organisasjonenes nettsider. Kilde: mknu.no