vingespenn-20
Flere i Frikirken har vært med å lage forestillingen «Vingespenn». (Foto: Anders Godø).

Vingespenn

Forestillingen «Vingespenn» som hadde førpremiere på synodemøtet i juni, er blitt til i et samarbeid mellom FriBU, DanceTV, Eric Tryland og Norges Kristne Råd. Temaet er moderne slaveri.

På synodemøtet ble forestillingen vist på skjerm, akkompagnert av live dansere. FriBU-leder Håvard Haugland står for tekstene i stykket, som baserer seg på verket «Frihetens time», om vår tids slaveri. «Er ikke slaveriet forbi, hvorfor er verden slik, og hva kan vi gjøre?». Dette er sentrale spørsmål i forestillingen, som kan brukes både i konfirmantundervisning og som en del av gudstjenesten. Målet er å engasjere ungdom i spørsmål om urett og hjelpe dem til å reflektere over utfordringer i eget liv: Hva er det som midt i all elendigheten kan gi håp, og hva kan vi selv gjøre for å bidra til mindre utnyttelse og mer rettferdighet? 
 
Utgangspunktet i forestillingen er at alle mennesker er født med retten til å leve i verdighet og frihet. Men for mange er likevel den harde virkeligheten at de lever under andres kontroll. Mennesker tvinges til å gjøre ting de ikke vil, og mange arbeider under umenneskelige forhold og uten en lønn å leve av. Flere bærer på sår etter å ha blitt krenket, mens noen kjenner på tomhet i strevet etter å være kul. Andre kjenner seg fanget under algoritmer, forbruksjag eller jantelov. 
 
Norges Kristne Råd (NKR) oppfordrer til å sette opp forestillingen «Vingespenn» med ungdomsgruppen i den lokale menigheten, gjerne under Global uke mot moderne slaveri 13.-20. november, og gjerne flere grupper sammen. «Vingespenn» varer i 30 minutter, og består av tre akter. Siste akt handler om håpet. Varigheten gir rom for å føye på en 15-30 minutters bolk etterpå med tid for reaksjoner, fakta om vår tids former for utnyttelse, og aller viktigst: Samtale rundt løsninger og handlinger som ungdom kan ta i bruk. Det anbefales sterkt å legge til en slik bolk, selv om «Vingespenn» også kan stå alene. NKR er behjelpelig med å skaffe ressurspersoner som kan snakke om moderne slaveri, globale leverandørkjeder, pornografi, seksuell utnyttelse og utnytting av mennesker, i Norge. Forslag til samtaleopplegg med spørsmål, fakta og tips til handlinger kommer i august. 
 
Produksjonen er inspirert av «Frihetens time» (av Skeie & Gilberg), og FriBU-leder Håvard Haugland står for tekstene. Enkelte tekstutdrag er hentet fra «Frihetens time», forfattet av Sindre Skeie. Musikk og sanger er laget av Eric Tryland, mens koreografier og film er utviklet av Siren og Anders Godø i DanceTV, som driver filmbasert danseundervisning der barn og unge lærer koreografi til sanger med kristent budskap. Prosjektet har fått støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet og Norad. 

Les mer om hvordan din menighet kan sette opp forestillingen, på Frikirkens hjemmeside