julegaveaksjon-2022-nettsak
Byen Sevare ligger i Moptiregionen i Mali. I denne byen er det 2000 flyktninger, som trenger mat, klær, medisiner og skolesaker til barna. (Foto: Salomon Iliya).

Årets viktigste julegave

Behovene for hjelp blant internt fordrevne flyktninger i Mali er enorme, og gjennom Frikirkens julegaveaksjon kan du bidra til å gjøre en forskjell.

- Det er vanskelig å fatte omfanget av den humanitære nøden i Mali, der over 320 000 mennesker nå er internt fordrevne flyktninger. De mangler mat, vann og helsehjelp og lever med en alvorlig sikkerhetssituasjon der voldsnivået er svært høyt. Vi i Frikirken ønsker å gjøre en forskjell for flyktningene og gi håp i en kontekst preget av stor nød, sier misjons- og bistandsrådgiver Marit Long. 

På Frikirkens hjemmeside er ressurser som menighetene kan bruke i julegaveaksjonen 

Pengene som samles inn går til internt fordrevne flyktninger i Mali som mangler mat, drikkevann, klær og myggnetting. Pengene går også til forebygging av barnesykdommer og skolegang. Frikirken har for tiden ingen norske utsendinger i Mali, men bidrar med lønnsmidler til utsendinger fra våre afrikanske partnere i Mission Evangelique au Mali (MELM).

- Frikirken støtter Salomon Iliya fra Nigeria, som er misjonær i Mali. Der arbeider han med ungdommer og unge voksne. Ungdomsarbeidet legger vekt på åndelig vekst gjennom å studere Guds ord og disippelgjøring. Ungdomsgruppene har laget egne handlingsplaner for aktiviteter, som blant annet inkluderer besøk i fengsel og sykebesøk, opplyser Long. 

- Hvordan kan vi være med og bidra?

- Vi kan be, og også støtte årets julegaveaksjon økonomisk. Vipps til 18738 eller bruk kontonummer 3000.21.94976. Vi er sammen om oppdraget, og sammen gir vi håp til flyktninger i Mali. 

Julegaveaksjonen er blitt en fast årlig tradisjon i Frikirken. Også på Frikirkens sommerfestival er misjonsengasjementet stort, der brakte misjonsløpet i sommer inn 200 000 kroner til flyktningarbeidet i Mali.