finn-debattbilde

– Ikke meningsfellesskap, men kjærlighetsfellesskap

– Når jeg leser innlegg om dette virker det som flere har en spinkel forståelse av menighetens betydning. En menighet er mye mer enn et “meningsfellesskap”, skriver Finn Løvgren fra Fevik.

VEIEN er et redaktørstyrt medium, medlem av Fagpressen og eid av Frikirken. Denne spalten heter YTRINGER. Meninger i teksten står for skribentens regning og er sendt inn som et debattinnlegg. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du kommentere under artikkelen.

Frikirkens ledelse arbeider for en endring av bekjennelsen. Det kan føre til utmeldinger; sier noen.

Har vårt kirkesamfunn så mange medlemmer at vi kan risikere utmeldinger bare for å vedta en omstridt teologisk presisering?

Når jeg leser innlegg om dette virker det som flere har en spinkel forståelse av menighetens betydning.

En menighet er mye mer enn et “meningsfellesskap”.  

Med henvisning til den første kristne menighet i Jerusalem er en menighet først og fremst et “kjærlighetsfellesskap”!

Her har vi i Frikirken et stykke vei å gå. Vi trenger å vise mere glede for hverandre, øve oss i omsorg og respektere ulike tolkninger.  

Hvis noen ikke klarer å respektere andres meninger har apostelen Paulus følgende råd: “tåle hverandre i kjærlighet”!

Mitt ønske er at Frikirkens ledelse heller fremmer forslag som kan styrke enhet og fellesskap blant medlemmene.

Finn Løvgren,

Fevik