CroppedImage
Det nye synodestyret. Nyvalgt nestleder Hilde Grøthe var ikke til stede da gruppebildet ble tatt (se bilde av Grøthe nede i saken). (Foto: Anne-Kristine Wiecek).

Nytt synodestyre valgt

Synoden valgte lørdag nytt synodestyre, som blir Frikirkens øverste ledelse fram til synoden møtes igjen i 2027.

Tor Erling Fagermoen er valgt til ny synodeleder. Fire pastorkandidater stilte til valg til synodestyret: Astrid Fjeldly Lande fra Råde, Jon Daniel Roum fra Hønefoss, Oskar Hadland fra Lyngdal og Sigrun Sandstad fra Stavern Frikirke. Sigrun Sandstad kom inn som benkeforslag, forslagsstiller var Anne Mari Schiager Topland.

Ved votering fikk Astrid Fjeldly Lande 92 stemmer, og hun er dermed valgt til styremedlem. Sigrun Sandstad fikk 54 stemmer, og går inn som 1. vara. Jon Daniel Roum fikk 10 stemmer, og er 2. vara. Oskar Hadland fikk 6 stemmer.

Delagatene skulle stemme på inntil fire eldstekandidater, og etter votering er følgende kandidater valgt inn på fast plass i synodestyret: Geir Nordkil med 116 stemmer, Jan-Samuel Jucksch Willoch med 85 stemmer, Thea Lund Brekkå med 82 stemmer og Samir Mehta med 75 stemmer. Rigmor Angell Stakkeland fikk 70 stemmer og er valgt til 1.vara, Laila Fresjarå Foldvik fikk 59 stemmer og er 2.vara, mens Ellen Årøen fikk 58 stemmer og er 3.vara. 

Nytt synodestyre etter valget på Synodemøtet 2024: 

Leder
Tor Erling Fagermoen, Bergen Frikirke

Nestleder
Hilde Grøthe, Kristiansand Frikirke

Styremedlemmer
Astrid Fjeldly Lande, barne- og ungdomspastor Råde Frikirke  
Geir Nordkil, eldste Bodø Frikirke  
Jan-Samuel Jucksch Willoch, eldste Mortensrud Frikirke 
Thea Lund Brekkå, eldste Karmøy Frikirke  
Samir Metha, eldste Mortensrud Frikirke

Varamedlemmer pastor
1.vara Sigrun Sandstad, pastor Stavern Frikirke 
2.vara Jon Daniel Roum, pastor Hønefoss Frikirke

Varamedlemmer eldste
1.vara Rigmor Angell Stakkeland, eldste Randesund Frikirke
2. vara Laila Fresjarå Foldvik, eldste Brunlanes Frikirke
3. vara Ellen Årøen, eldste Porsgrunn Frikirke 

Etter valget kom avtroppende synodeleder Jarle Skullerud med en oppfordring til synoden. Han påpekte at etter et valg, vil noen være fornøyd mens andre ikke er så fornøyd. Skullerud ba synoden gi den nye ledelsen tid og rom til å finne sin plass.

- Så vil jeg gratulere Tor Erling med valget. Det er en spesiell opplevelse å bli valgt, og samtidig kjenne på både tillit og mistillit. Så jeg vil oppfordre dere til å aktivt gå inn for å spille det nye synodestyret gode. I stedet for å skrive om dem, skriv til dem, det fortjener de, sa Jarle Skullerud.