lorenskog-frimat-1
Laine Ulvær får god hjelp av sin svigerinne Egle Tuka, som også er FriBU-leder i Lørenskog Frikirke. (Foto: Privat).

Stort engasjement for FriMat

Flere menigheter har engasjert seg i arbeidet til FriMat, som er Frikirkens matutdelingsprogram for familier og enkeltpersoner som trenger hjelp. Oslo Østre, Mortensrud og Lørenskog frikirker opplever stor pågang fra mennesker i nærmiljøet.

– Vi har ønsket å starte opp et diakonalt arbeid i Østre Frikirke en stund, og så først på muligheten til å starte opp på Grønland. Det er imidlertid etablert en del matutdelinger allerede sentralt i Oslo, men ingen på Mortensrud. Da vi tok kontakt med menigheten på Mortensrud, åpnet Gud virkelig dører for et samarbeid der. Mortensrud Frikirke driver svært diakonalt og utadrettet i form av blant annet språkkurs, så jeg opplever at vi har masse å lære av dem, sier Maria Krogshus Holmås, som er trainee i Oslo Østre Frikirke.  
 
Hun forteller at de er to frivillige som drar til Matsentralen på formiddagen, og henter overskuddsmat der og hos to matbutikker på Mortensrud. Så kommer det tre, fire frivillige til på ettermiddagen, som er med og sorterer mat i kassene og deler ut.  

– Vi har holdt på hver torsdag siden høstferien, bortsett fra jul og påske. Vi opplever at det har vært et stort behov blant gjestene våre, både for maten vi deler ut og etter hvert også for en sosial møteplass der vi slår oss ned for en kopp kaffe. 25 familier gjester oss hver uke, og totalt cirka 85 personer.  

Synodestyret har satt av penger til en prosjektstilling for å styrke og videreutvikle arbeidet i FriMat
 
Lørenskog Frikirke startet opp med matutdeling gjennom FriMat i januar i år. Laine Ulvær er initiativtaker og ansvarlig, og hun forteller om både engasjerte frivillige og takknemlige mottakere.  
 
– Vi ble inspirert til å begynne med dette da vi møtte representanter fra FriMat på stand under Videre lederkonferansen i fjor. Vi har jo et ønske om å nå ut til mennesker i nærområdet. FriMat tilbød et kurs som vi meldte oss på, så ble vi enige i menigheten om at dette vil vi gjøre, sier Ulvær.  

Om lag 10 frivillige fra menigheten er med i arbeidet. Hver fredag morgen møter de opp med to biler og henger på matsentralen, før turen går til Lørenskog Frikirke hvor maten legges kjølig før den blir fordelt i kasser og klargjort til utdeling kl. 18 om ettermiddagen. Blant mottakerne er ukrainske flyktninger, noen kommer fra Polen, og flertallet er barnefamilier og uføre. I tillegg er det noen enslige som av ulike grunner ikke kommer seg fysisk til matutdelingen. De får maten hjemkjørt.  

  – Vi møter mye glede og takknemlighet. En dame ga oss et Valentinekort, der hun skriver at hun opplever å ha fått en verdi som menneske, som blir sett og får lov å ta imot mat. Det kommer noen gode samtaler ut fra disse møtene, og noen ganger ber vi også sammen. Noen sier at fredag er blitt den beste dagen i uka. En av mottakerne er blitt med som frivillig og henter mat og pakker om. Til sommeren skal Soul Children-koret vårt ha konsert, og da har flere sagt at de vil komme.  

For noen kan manglende språk være en barriere, og det tenker menigheten å gjøre noe med.  

– Vi går med planer om å starte en språkkafe. Selv er jeg fra Latvia og min svigerinne er fra Litauen, så vi vet hvor viktig det er å beherske språket i et nytt land. 
 
Totalt 16 menigheter er nå engasjert i arbeidet med matutdeling, som Kristiansand Frikirke startet i 2013.