286842515_922538589143671_8738047329364960637_n
Illustrasjonsfoto)

Synodemøtet 2024. Inntrykk.

–Jeg har også vært på mange Synodemøter. Det har vært vekslende opplevelser. Dette Synodemøtet, som delegat fra Stange Frikirke, opplevde jeg som svært givende, nært og også til tider dramatisk. Jeg har lyst til å gi videre noen inntrykk, som løfter frem andre sider enn det som har vært i fokus i media, skriver Øyvind Fjellestad.

VEIEN er et redaktørstyrt medium, medlem av Fagpressen og eid av Frikirken. Denne spalten heter YTRINGER. Meninger i teksten står for skribentens regning og er sendt inn som et debattinnlegg. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du kommentere under artikkelen.

Jeg er nå 70 år, har vært medlem i Frikirken hele mitt liv. Har vært i lederfunksjoner i denne kirken siden 1982, i Hamar, Stange og Innlandet. 

Jeg har også vært på mange Synodemøter. Det har vært vekslende opplevelser. Dette Synodemøtet, som delegat fra Stange Frikirke, opplevde jeg som svært givende, nært og også til tider dramatisk. Jeg har lyst til å gi videre noen inntrykk, som løfter frem andre sider enn det som har vært i fokus i media. 

Planlegging og gjennomføring

Vi kom til et svært godt forberedt og ryddig møte. Det ble lagt godt til rette for at alle skulle komme med sine meninger. Møtedirigenter forklarte, var tydelige og disiplinerte. De viste lederskap og rammer som skapte trygghet. Alle komiteer som la frem sine vedtaksforslag roste det gode arbeidet i komiteene. 

Oppbyggelsesmøtene

Disse var en svært viktig ingrediens i Synodemøtet. Lovsangen – bønnene – oppbyggelsen – skriftlesningene – temaene som ble fokusert. Disse var i høy grad knyttet til målplanen for Frikirken frem mot 2030: Om disippelskap – gi evangeliet videre – et hellig liv som formidles videre til andre, og hvordan praktisk gjøre det. 

Kveldssamlingene fra 21 og utover. Disse hadde også fokus på videreformidling. Her ble det lest lengre avsnitt fra Bibelen. Det ble formidlet gode innlevelser i Bibelfortellingene. Og det var mye lovsang. Siste kvelden fortsatte samlingen en time lenger enn vanlig. Da klokken var 2240 ble det avsluttet, men vi som var der hadde en opplevelse at vi gjerne kunne fortsatt en time til. Gud var i fokus, og vi merket Hans nærvær. 

Forbønn 

Et forbønnsteam på 12 var operative under hele møtet. Et større rom på hotellet, ikke langt fra konferansesalen, var satt av til Bønn. Bønneteamet var der mye, og de som ville kunne komme innom. Hver kveld fra 20 til 21 var det mulig å få personlig forbønn i rommet. To ganger i løpet av dagens forhandlinger ledet en i bønneteamet en bønnesekvens i hovedsalen. Alle delegater deltok. På kveldssamlingene var det bønneteam som tjenestegjorde med forbønns-stasjoner der enkeltpersoner kunne bli bedt for. Siste kvelden var det en kontinuerlig strøm til de fire bønnestasjonene i en time. Gripende. 

Kultur og mål for Frikirken mot 2030

Dette var fokus siste dag. Mange tok ordet. Hovedfokus ble å utruste de yngre i Frikirken til liv og tjeneste. Og at de eldre har en svært viktig oppgave i å være delaktige i det. 

De yngre i Frikirken

Jeg opplevde at Frikirken nå har en svært ivrig, levende og sunn «yngre garde». De deltok i forhandlinger, møteledelse, lovsangsledelse, komiteer, på en svært konstruktiv og god måte. Det gir håp for fremtiden. Personlig så gav dette møtet meg oppmuntring til å være delaktig i Frikirken videre. 

Takk til Jarle Skullerud

Det var svært oppbyggelig å høre ham gi sin avskjedspreken. Og ikke minst ble vi delaktige i en gripende formidling av gaver og gode ord til ham og hans kone, som takk for en lengre og til dels krevende periode som synodeleder. 

En oppfordring fra Jarle

Han henvendte seg til Synoden omtrent slik: «La oss gi det nye Synodestyret hundre dager ro til å arbeide seg sammen, og konkretisere synodevedtakene på en god og riktig måte videre. La oss be for dem».  

Jeg støtter forslaget. En god sommer ønskes dere alle.

Øyvind Fjellestad

Stange