svei-gunnar-gundersen.

Misforståelse av antikkens greske ord for misbruk

Det greske ordet for «utuktige og gutte-skjendere» er blitt til «menn som ligger med menn» i vår bibeloversettelse, skriver Svein Gunnar Gundersen. Han viser til professor Brett Provance’s arbeid med tekstene.

VEIEN er et redaktørstyrt medium, medlem av Fagpressen og eid av Frikirken. Denne spalten heter YTRINGER. Meninger i teksten står for skribentens regning og er sendt inn som et debattinnlegg. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du kommentere under artikkelen.

Det greske ordet for «utuktige og gutte-skjendere» er blitt til «menn som ligger med menn» i vår bibeloversettelse.  

Dette mener jeg våre teologer må se nærmere på. Jeg har i noen tid lett i vitenskapelig litteratur for å finne den opprinnelige betydningen av noen helt sentrale greske ord som brukes til å ramme kristne homofile. Jeg har i 30-40 år ment at bibelstedene med det greske ordet arsenokoitēs, som i våre bibler er oversatt med «menn som ligger med menn» ikke rammer våre kristne homofile søsken som lever i trofaste forhold. Denne betegnelsen finner vi i en rekke av synderegistrene, hvor Paulus ramser opp all ugudelighet som finnes blant hedningene. I den greske antikken hadde imidlertid dette ordet en helt annen betydning. Det ble brukt om de som drev med hor og menn som misbrukte gutter eller andre i kraft av sin posisjon i samfunnet.

I min søken på publikasjoner om temaet har jeg nylig kommet over den amerikanske historikeren Brett Provance, som er professor i den greske antikken ved det konservative California Baptist University og er medlem av en menighet i den konservative lutherske Missoury Synod.

Han har skrevet flere lange vitenskapelige artikler om bruken av det greske ordet arsenokoitēs. Jeg har mailvekslet med professor Provance, og han har laget en popularisert versjon av sine vitenskapelige arbeider på min oppfordring, som jeg har fått lov til å oversette til norsk for å presentere på «Veien». Han kommer også til å publisere en kortversjon på engelsk på nettstedet https:/academia.ed, hvor også hans vitenskapelige artikler finnes.

Jeg håper at dette innlegget kan skape noe flere nyanser i vår interne dialoger fram til synodemøtet. Hvis det nå er slik at de bibelsteder som brukes som belegg for at likekjønnet samliv er synd, som er begrunnelsen for å etablere dette som et bekjennelses-spørsmål i Frikirken, ved nærmer gransking opprinnelig hadde en annen betydning, faller jo etter min mening begrunnelsen for saken bort.

Det var dette også Luther var inne på da han gikk til gresk grunntekst og ikke til latinsk oversettelse for å oversette bibelen til tysk, slik Anne Nordvoldl helt riktig har påpekt i et tidligere innlegg i Veien. Luther brukte betegnelsen «den unzüchtigen und den Knabenschänder», altså «de utuktige og gutte-skjendere», helt likt betydningen av arsenokoitēs i antikken.

Svein Gunnar Gundersen, tidligere misjonslege
Professor emeritus i internasjonal helse

Så la oss lese hva professor Brett Provance har å si om dette:

En kort og delvis synopsis av monografien om begrepet Arsenokoitēs
av Brett Provance
Oversatt av Svein Gunnar Gundersen etter avtale

Følgende er en popularisert kort og delvis synopsis av en monografi jeg la ut på academia.edu i februar 2023. Den fulle tittelen på monografien er:

“Misunderstanding an Ancient Term of Abuse: A Reconsideration of the Modern Understanding of Arsenokoitēs with Its Resulting Obfuscation of Concerns of Sexual Violence and Bias against Women, with Notes on Paul’s Rhetorical Use of Hesiod’s Works and Days”.

Status quo angående oversettelsen av arsenokoitēs

Arsenokitēs blir i dag vanligvis oversatt med "homofil" i bibeloversettelser (selv om noen nyere versjoner går bort fra dette begrepet mot et generelt begrep om avvik). Jeg nærmer meg temaet arsenokoitēs i moderne kristendom som en politisk debatt, og derfor må jeg først demonstrere manglene ved å oversette arsenokoitēs som "homofil" før jeg introduserer min egen spesielle forskning. Jeg kritiserer spesielt den etymologiske tilnærmingen som bestemmer betydningen av et sammensatt ord basert på dets bestanddeler. Kontekst må bestemme betydningen av ordet.

Arsenokoites som uttrykk for misbruk i antikken ved retorikeren Lysias (født ca. 458 f.Kr.)

Arsenokoitēs i 1. Timoteus 1:9-10 er i selskap med velkjente og beryktede overgrep – begreper som er så forbudt å uttale i klassisk Athen at de fører til fratakelse av valgretten. I Lysias 10 (og også i den senere synopsis kjent i dag som Lysias 11) finnes fire av begrepene i 1. Timoteus 1:9-10. Så vidt jeg vet, er jeg den første som oppdager den fjerde korrespondansen mellom Lysias 10/11 og 1 Timoteus 1:9-10. Basert på min forskning konkluderer jeg med at det er høyst sannsynlig at arsenokoitēs er et misbruksbegrep, det vil si et skadelig begrep, og brukes som sådan i 1. Timoteus 1:10. Wittgenstein lærte oss at "betydningen av et ord er dets bruk i språket." Hvordan kan da et forferdelig ord ment å skade bli grunnlaget for en kristen antropologi? Hvordan henviser Kirken noen til, i beste fall, et annenrangs medlemskap basert på et stygt eldgammelt uttrykk? Alt tidligere arbeid om begrepet arsenokoitēs av forskere i Det nye testamente må stilles spørsmålstegn ved fordi oversetterne og kommentatorene ikke undersøkte Lysias for bedre å forstå 1. Timoteus 1:9-10. Jeg tror mangelen på kritisk gjennomgang fra nytestamentlige kommentatorers side for å tolke 1 Timoteus basert på en forståelse av Lysias er nok til å stoppe bruken av arsenokoitēs mot en gruppe mennesker. De lærde har ikke fullført sitt arbeid; de vet fortsatt ikke helt hva de snakker om. Man kan lett se at noen av begrepene i 1. Timoteus 1:9-10 stemmer overens med Lysias 10/11.

   Konklusjon: Det er høyst sannsynlig at arsenokoitēs er en støtende misbruksfrase i dens vanlige bruk i den gamle gresktalende verden. Som sådan er det ikke ment som en nøyaktig eller objektiv beskrivelse av noen spesifikk person, og bør derfor ikke brukes i en teologisk eller pastoral setting.

Hvorfor har Timoteus listet opp slike støtende uttrykk i 1 Tim 1:9-10?

   Jeg demonstrerer at konteksten med å kritisere de som forfølger "myter og uendelige slektsforskning" (1 Tim 1:4) reflekterer, fra forfatteren av 1 Timoteus, en platonsk fordom mot poesi. "Myter og endeløse slektshistorier" tas for å være en referanse til Homer og Hesiod, og strekker seg sannsynligvis også til hele den poetiske tradisjonen. Homer og Hesiod ble tradisjonelt forstått som grunnlaget for utdanning i den greske verden og ble til og med ansett som lovgivere. Forfatteren av 1. Timoteus ønsker å diskreditere rollen til Homer og Hesiod i arbeidet til en kristen lærer.

   Konklusjonen er at bibelforskere må studere klassikerne (Homer, Platon, Lysias osv.). Forfatterne av Det nye testamente fungerte innenfor den eldgamle gresktalende og gresklærende verden, så bibelforskere må fordype seg i dette.

Historisk forståelse av utledningen av begrepet arsenokoitēs.

Bare for å fremheve ett aspekt ved denne delen, belyser jeg konteksten til arsenokoitēs /arrenoikoitēs (alternativ skrivemåte) i Rhetorius' astrologiske kompendium. Det er ingenting i denne delen av Rhetorius som er identifiserbart om homofili, men mye om jakten på kvinner og dårlig heteroseksuell oppførsel. Paris i Iliaden er beryktet for sin jakt på kvinner (inkludert gifte kvinner) og for sin feighet. Det er det første aspektet jeg finner passer sammen med arsenokoitēs i 1. Korinterbrev 6:9-10, men jeg tror det er implikasjonen av feighet som gjør begrepet så støtende for menn i antikken.

 Konklusjon: I kanskje den mest beskrivende konteksten (dvs. et kapittel i det astrologiske kompendiet til Rhetorius) er det ingenting som tydelig indikerer homoseksualitet i begrepet arrenokoitēs, men er snarere i en kontekst av termer og uttrykk som lett kan forbindes med mannlig heteroseksuell mishandling.

Konklusjon

Forskere i Det nye testamente har ikke gjenkjent listen over termer i 1. Timoteus 1:9-10. En enkel titt på noen få sider i Loeb-utgaven av Lysias 10 er nok til å innse at en viktig tolkningsnøkkel har blitt oversett. 1 Timoteus 1:9-10 er en liste over støtende begreper som forskere i Det nye testamente i dag ennå ikke har anerkjent. Teologer og historikere kan begge jobbe med det greske språket og i den samme hellenistisk-romerske verden, men bibelsk vitenskap fremstår noen ganger like fjernt fra klassiske studier som Mars er fra jorden.
 

Brett Provance (PhD, religion) bprovance@calbaptist.edu

Professor of Humanities
Department of History and Government
California Baptist University
https://calbaptist.edu/

Se også:
1. Brett Provance: Romans 1:26–27 in Its Rhetorical Tradition
https://www.academia.edu/41771658/Romans_1_26_27_in_Its_Rhetorical_Tradition

2. Brett Provance: Misunderstanding an Ancient Term of Abuse: A Reconsideration of the Modern Understanding of Arsenokoitēs with its Resulting Obfuscation of Concerns of Sexual Violence and Bias against Women, with Notes on Paul's retorical use of Hesiod's Works and Days
https://www.academia.edu/97284845/Misunderstanding_an_Ancient_Term_of_Abuse_A_Reconsideration_of_the_Modern_Understanding_of_Arsenokoit%C4%93s_with_Its_Resulting_Obfuscation_of_Concerns_of_Sexual_Violence_and_Bias_against_Women_with_Notes_on_Pauls_Rhetorical_Use_of_Hesiods_Works_and_Days