img_1132

Oversikt over redaksjonelle saker vedrørende magasin

Her kan du lese fortløpende, det som har vært publisert av nyhetssaker vedrørende dannelsen av magasinet Veien.

Februar 2023, fra synodestyrets protokoll:

Sak 175/2021-2024 – Magasinet Veien. saken kan leses i sin helhet her

  • Vedtak: "Synodestyret ønsker at magasinet Veien opprettholder medlemskapet i Fagpressen. Synodeleder, i samarbeid med redaktør, ferdigstiller et dokument som sikrer den nødvendige uavhengigheten for redaktøren innenfor våre organisatoriske rammer. Dokumentet og oppfølgingen av det skal ivareta Fagpressens merknader. Synodeleder og redaktør arbeider videre med formål for magasinet, medlemmer i og rolle for redaksjonsrådet og tilrettelegging for debatt/dialog i kirkesamfunnet. Disse sakene behandles på synodestyremøtet i april."

Intervju med redaktør Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek, gjort av Kristelig Pressekontor, februar 2022.

Omtale av nytt magasin i 2022

Omtale av Synodens vedtak om magasin, juni 2021.

Omtale av styrets vedtak høsten 2019, om «avvikling av Budbæreren i nåværende form»