img_1132

Oversikt over saker vedrørende magasinet

Her kan du lese fortløpende, det som har vært publisert av vedtak og nyhetssaker vedrørende magasinet VEIEN.

April 2023, fra synodestyrets protokoll:

Sak 195/2021-2024 – Magasinet Veien

Jfr. sakene 38, 69 og 175/2021-2024

Vedtak fra synodestyremøte i januar 2023 (sak 175/2021-2024):

1. Synodestyret ønsker at magasinet Veien opprettholder medlemskapet i Fagpressen.
2. Synodeleder, i samarbeid med redaktør, ferdigstiller et dokument som sikrer den nødvendigeuavhengigheten for redaktøren innenfor våre organisatoriske rammer. Dokumentet og oppfølgingen av det skal ivareta Fagpressens merknader.
3. Synodeleder og redaktør arbeider videre med formål for magasinet, medlemmer i og rolle forredaksjonsrådet og tilrettelegging for debatt/dialog i kirkesamfunnet. Disse sakene behandles på synodestyremøtet i april.

Synodeleder og magasinredaktør Anne-Kristine B. Wiecek innledet til drøfting. Et dokument som klargjør magasinredaktørens rolle, er ferdig og godkjent av Fagpressen. Tilrettelegging for debatt blir tema på et senere synodestyremøte.

Vedtak:

  1. Synodestyret godkjenner forslaget til formål for magasinet Veien. Formålet publiseres på magasinets nettsider.

  2. Magasinet Veien har et uavhengig redaksjonsråd som har en rådgivende funksjon overfor redaktøren. Redaksjonsrådet består av Joachim Gladsø (Nordre presbyterium), Heidi Garvik (Vestre presbyterium), Christine Pedersen (Østre presbyterium), Rajeni Jabessa Wodajo (Vestre presbyterium) og Gjermund Øystese (Norges Kristne Råd).

 

Februar 2023, fra synodestyrets protokoll:

Sak 175/2021-2024 – Magasinet Veien. saken kan leses i sin helhet her

  • Vedtak: "Synodestyret ønsker at magasinet Veien opprettholder medlemskapet i Fagpressen. Synodeleder, i samarbeid med redaktør, ferdigstiller et dokument som sikrer den nødvendige uavhengigheten for redaktøren innenfor våre organisatoriske rammer. Dokumentet og oppfølgingen av det skal ivareta Fagpressens merknader. Synodeleder og redaktør arbeider videre med formål for magasinet, medlemmer i og rolle for redaksjonsrådet og tilrettelegging for debatt/dialog i kirkesamfunnet. Disse sakene behandles på synodestyremøtet i april."

Intervju med redaktør Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek, gjort av Kristelig Pressekontor, februar 2022.

Omtale av nytt magasin i 2022

Omtale av Synodens vedtak om magasin, juni 2021.

Omtale av styrets vedtak høsten 2019, om «avvikling av Budbæreren i nåværende form»