Ytringer

Et tilsvar til Frikirkens veteraner

Innlegget fra veteranene som støtter synoderådet og styrets innstilling, har fått et tilsvar fra en gruppe veteraner og middelaldrende: Gunn Reistad Andersen, Hans Christian Andersen, Aud Angell, Per Eriksen, Kjetil Gilberg, Nora Margareth Gimse, Svein Gunnar Gundersen, Frank Holvik, Kjell Rune Holvik, Petter Lande Johansen, Johan Tiedeman Johansen, Håkon Laland, Tone Hammersmark Olsen, Karin Riska, Bjørg Rødland, Einar Rødland, Johan Sandstad, Arild Sæbø, Anne Mari Topland, Torstein Try, Steinar Tyvand, skriver: –Ved å legge til grunn en tolkning som gjør alt til bekjennelsesspørsmål, oppnår man bare å utvanne hele bekjennelsen. Som kjent blir alt likegyldig, der alt skal være like gyldig. 
Les innlegget i sin helhet her.

Frikirkeveteraner som støtter synodestyret og synoderådet

Helge Hollerud, Arvid Hunemo, Leif Inge Jensen, Janne og Paul Roland, Arnfinn Løyning, Øyvind Fjellestad, Andreas Woie, Sven Aasmundtveit, Dagfinn Stærk, Sigmund Sandåker og Oddvar Søvik gir sin eksplisitte støtte til synodestyret og synoderådets innstilling i samlivssaken. De har sendt VEIEN en lengre begrunnelse, og dagsavisene har publisert en kortversjon. Les gratis i VEIEN med åpent kommentarfelt.

Frikirken som bekjennelseskirke

– Det nærmer seg synodemøtet i Oslo i juni. Igjen er spørsmål om samliv og ikke minst likekjønnet samliv, det sentrale temaet. Imidlertid kan det synes som om det i løpet av to år har skjedd en betydelig endring i Frikirkens menigheter i dette spørsmålet, skriver Svein Femtehjell.

– Saken om bekjennelsesspørsmål og kirkesplittelse bør trekkes

Hva skal dokumentet «Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap» brukes til? Dokumentets innhold er i og for seg ikke oppsiktsvekkende. Men da spør jeg meg, hva er egentlig hensikten med det, og hvilken status skal dette dokumentet ha? Det kan jo ikke være et nytt bekjennelsesskrift. Da må det vel nærmest være å betrakte som en læreuttalelse, skriver Nils Thorbjørn Myhren.

Uttalelse fra flere yngre ordinerte

– Vi er flere unge pastorer og ordinerte som ønsker å holde fast på Frikirkens lære om samlivet. Vi anerkjenner at dette er et så viktig spørsmål at vi ikke kan leve med at det forkynnes og praktiseres ulike syn innad i kirkesamfunnet, skriver Eirik Austeng, Ingebrikt Kvam, Oskar Hadland sammen med flere andre.