Ytringer

–Jeg trekker meg fra dialogutvalget

I dag ble det offentlig at Maria Bjørdal trekker seg fra Frikirkens dialogutvalg. Hun har sendt denne teksten til VEIEN for å utdype dette for medlemmene i Frikirken. Bjørdal orientert synodestyret da de var samlet 20-22. april. I morgen svarer synodelederen i VEIEN på spørsmålet om hvordan styret vil bedre dialogkulturen, slik det fremkom i pressemeldingen mandag 24.4.

Må vi snakke om kjønn?

I 2018 var Frikirken et av kirkesamfunnene med lavest andel kvinner i styrer. Nå er det 55 ordinerte kvinner i aktiv eldste- og pastortjeneste. Er vi fornøyd med det? Skal vi si oss ferdig snakka? Eller må vi fortsatt jobbe ekstra med jenter for å få oss til å si ja?

- Vi verner om dine ytringer

- Vi vil verne om dine ytringer, det du faktisk sa og mente - og hvordan storsamfunnet gjengir det som kom fra deg. Vi vil verne om folk som kommer fra et kirkesamfunn som i dag representerer en minoritet i en majoritetskultur, skriver ansvarlig redaktør for disse debattsidene, Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek.
- Vi har høyde for meningsmangfold i Frikirken, og denne kulturen er også verd å verne.

Retter en stor takk til FriBU

– I høst begynte vi i Randaberg Frikirke å kjøre FriBUs opplegg «familiegrupper» i huskirken for barnefamilier. Det er rett og slett gøy å se hvordan opplegget favner både barn og voksne, og samtidig fungerer disippelgjørende for hele familien, skriver Øyvind Døvik. -Når vi vet hvor viktig det er at barna ser at troen utøves også i hverdagen, er denne type ressurser som kan brukes i hjemmene noe jeg håper alle Frikirkens menigheter gjør seg bruk av.

Urettferdig ordning?

- Svein Femtehjell forsøker i sitt innlegg 10. november å vekke til live en ny debatt om finansiering av fellesarbeidet i Frikirken. Hvis jeg forstår ham rett mener han dagens ordning er urettferdig fordi hans menighet betaler en stor andel av innsamlede midler til fellesarbeidet, og vil bli mer rettferdig dersom andre menigheter betaler mer, skriver Are Mikael Røiseland i Kristiansand Frikirke i sitt motinnlegg.

Medlem uten stemmerett

- Nå har jeg skrevet meg ned fra medlemskap “med stemmerett” til “medlem” i Fredrikstad Frikirke, skriver Svein Femtehjell. -Nå er ikke dette innlegget fokusert på medlemskategorier, men på økonomi. På Frikirkens økonomi og menighetenes økonomi. Når jeg nå skriver meg ned til “medlem” så sparer da Fredrikstad Frikirke kr.2.720 kroner, skriver han.

Dette snakker vi gjerne om

Det er sunt å stille seg spørsmålet iblant: Hva vil det si å være en evangelisk-luthersk frikirke i Norge i vår tid? Neste spørsmål kan være: Hva er det viktig å beholde, og hva kan vi med fordel legge fra oss? Det er sjelden farlig å se på seg selv med et selvkritisk blikk. Dessuten kan man oppdage en og annen skatt det er på tide å pusse støvet av. Denne nye spalten vil kretse rundt disse spørsmålene.