Ytringer

– Forteller hvordan vi opplever å være i Frikirken

30.1. arrangerte menighetene i Oslo-området en kveld for samtale og dialog. Først ut var seks skeive, som delte noe om hvordan det er å være skeiv i det kirkelige landskapet og hva det har betydd for dem å ha et fellesskap med skeive i Kraftverket. VEIEN publiserer etter avtale, deres innlegg.

Homofilt samliv – et bekjennelsesspørsmål?

–Som det bør være kjent, stemte et stort flertall i Kristiansand Frikirke mot at homofilt samliv er et bekjennelsesspørsmål. Det ble argumentert med at det ikke er kirkesplittende, fordi homofilt samliv ikke er nevnt i de bekjennelsesskriftene vi er forpliktet på. Men det er for lettvint argumentasjon. Hvis man med bekjennelsesskriftene primært tenker på Confessio Augustana, står det selvsagt ikke noe der om dette spørsmålet, for det var overhodet ikke aktuell problematikk da den ble skrevet. Men over bekjennelsesskriftene står Bibelen. Bibelen er normen, bekjennelsesskriftene er avledet norm, skriver Jan Gossner, Sigmund Sandåker og Oddvar Søvik.

– Skriften alene og nåden alene

Anne Nordvoll var med på flertallsuttalelsen teologisk utvalg skrev i 2016 og som dialogutvalget lener seg på i sitt dokument som er en del av sakspapirene til årets synodemøte. Nordvoll har imidlertid beveget seg og bekrefter overfor VEIEN at hun ikke ser saken som en bekjennelsessak. Dette skjedde etter at hun leste seg opp på hva Luther sa om at ekteskapet tilhører "det verdslige regiment".

– Når Gud gir ordre

– Synodemøtet til sommeren ser ut til å bli uhyggelig viktig for veien videre for vår kirke. Hvordan går det an å sende ut et forslag til «Kultur og retning», der Den Hellige Ånd ikke er nevnt? Det snakkes bare om å lære «Den treenige Gud» bedre å kjenne gjennom «bønn, bibellesning og åndelige disipliner» og «gjøre det vi kan». Alvoret i dette blir ekstra skremmende når man samtidig opphøyer en lovisk fortolkning om samliv til et kirkesplittende bekjennelsesspørsmål, selv om alle parter står samlet om vår trosbekjennelse, skriver Øystein Røiseland.

– En oppklaring fra synodestyret

Synodelederen har sendt følgende brev til alle menighetsledere og har sendt brevet til VEIEN. Synodelederen tok nylig en avgjørelse om å forlenge menighetenes frist for tilbakemelding i denne saken. Sakspapirene ble også gjort tilgjengelig for offentligheten på www.frikirken.no/synoden-2024

– Salige er de som skaper fred

– Kompromisset fra Apostelmøtet har kirka levd godt med i snart to tusen år, og derfor bør vi kunne leve med et kompromiss også når det gjelder det vanskelige samlivet. «Salige er de som skaper fred», sa Jesus. Dette gjelder også i denne aktuelle saken. Mitt håp og min bønn er at noen kan komme med en løsning som vi alle kan leve med, slik de ble enige på Apostelmøtet, skriver Bjarne Lindbekk.

– Hurra for en møkkete kirke

– Som en av menighetens mange medlemmer i Fredrikstad deltar jeg på et av vaskelagene som holder kirken ren året rundt. Tenk om kirken hadde vært helt ren og behovet ikke hadde vært der for å gjøre rent. Det hadde vært ille. Lenge leve den møkkete kirken, skriver Bjørn Gabrielsen.