Ytringer

– Konkret spørsmål til Frikirkens ledelse

– Da vår menighet nylig behandlet Synoderådets innstilling om Frikirkens samlivslære, ble dette vedtatt med stort flertall. Folk har respekt for lederskap og teologisk kompetanse.
Innstillingen ble stilt opp mot et forslag til uttalelse som da fikk tilsvarende liten oppslutning, men var et forsøk på å samle istedenfor å splitte. Når nå alle skal få lese forslaget, er mitt konkrete spørsmål til Frikirkens ledelse: Hva mer skal til for å komme innenfor Frikirkens bekjennelse? Jeg håper ikke svaret bare er å innordne seg under en sterk ledelse, skriver Øystein Røiseland fra Bryne Frikyrkje.

– Syn, lære og bekjennelsesspørsmål

– Hva betyr det når noen sier at Frikirken kan eller ikke kan ha to syn på likekjønnet samliv? Kirkesamfunnet er midt i en veldig viktig samtale, og vi må finne ut hvor vi faktisk er uenige og hvor vi bare snakker forbi hverandre, skriver Eivind Bergem.

– Situasjoner for bekjennelse

Raymond Lillevik skriver innlegg som en respons på Heidi Garvik og Kjetil Gilbergs innlegg. – Problemet for begge er at de overser at utredninger, synodestyre og synoderåd vurderer viktigheten og tydeligheten av konflikten ganske likt andre kirkesamfunn. Eller hva tenker Gilberg og Garvik om at innføringen av ny lære om homofili sprenger for eksempel Misjonskirken, Baptistsamfunnet og Metodistkirken? Hvorfor skulle Frikirken være annerledes?

Begår vi en dyp urett overfor skeive?

–Ja til spørsmålet i tittelen, og da med forankring i Bibelen. Dette er fortsatt min vurdering etter at jeg har lest nøye argumenter både i konservativ og liberal retning, skriver Knut Vindenes i innlegget. – Min utfordring overfor alle som har tatt et konservativt standpunkt og vil at menighetene i Frikirken skal kategorisere likekjønnet samliv som synd: Anerkjenner dere faktaene om dårligere psykisk helse hos skeive, og ser dere at et konservativt syn på samliv gjør byrden vesentlig tyngre for de skeive, spør han.

Er spørsmålet om likekjønnet ekteskap et bekjennelsesspørsmål?

– Er spørsmålet om likekjønnet ekteskap et bekjennelsesspørsmål? Det kommer an på hva vi legger i det ordet, og det er vi ikke enige om. Da er det heller ikke lett å bli enige om hva vi egentlig er uenige om. Saken er at Frikirkens menigheter og kommende synodemøte har fått i oppdrag å vurdere og avgjøre om ulikt syn på likekjønnet ekteskap er et bekjennelsesspørsmål, uten at det er avklart hva et bekjennelsesspørsmål faktisk er, skriver Heidi Garvik i dette innlegget.

– Alternativt forslag til vedtak i homofilisaken

Bjarne Lindbekk svarer Birger Løvlie ved å komme med dette forslaget til vedtak:
"Den evangelisk lutherske frikirke holder fast ved synet på at ekteskapet er for én mann og ei kvinne, gir fra seg vigselsretten og oppfordrer både heterofile og homofile til å inngå sivilt ekteskap. Kirken utarbeider heller ikke liturgi for en spesiell forbønnshandling for sivilt inngåtte ekteskap. Heterofile og homofile gis oppgaver i menigheten ut fra nådegaver og skikkethet."

– Hva er et bekjennelsesspørsmål?

 – Jeg møter ganske ofte utsagn om at vi ikke kan ha to syn i spørsmålet om samlivsformer. For meg høres det litt rart ut. Ulike syn finnes faktisk blant oss, og vi møter hverandre til samtale. Vi skal ha én praksis, og den følger av at Gud skapte oss til mann og kvinne. Men vi ekskluderer ikke meninger, skriver Birger Løvlie. Videre skriver han at vi "kan og bør vi si oss enig med Bjarne Lindbekk i ønsket om å få innført obligatorisk sivil vielse. Jeg synes synoden bør ta opp igjen det spørsmålet snarest, gjerne i samspill med Norges Kristne Råd."