Ytringer

Frikirken og Den norske kirke

–På synodemøtet i 2008 var det framme et forslag til samarbeidsavtale, mellom Frikirken og Den norske kirke. Dette ble nedstemt.  Nå har det gått 15 år. Mye har skjedd på det økumeniske området. Jeg håper derfor at tiden er inne til at Frikirken vil ta dette opp på nytt, skriver Jan S. Grøtteland. –Hvordan får man det til å henge sammen å ha fellesskap med DNK som en søsterkirke i regi av LVF, men her hjemme blir stående i en slags opposisjon til dem?

Minnemarkering for Frikirkepioneren Paul P. Wettergren

Ved Arendal Frikirke ble det i juni reist en minnestein for menighetens første forstander og kirkesamfunnet første leder, Paul Wettergren. Nils Melau formidlet ordinær historie og om kirkeforhold på 1800 tallet. Stian Mørland fortalte fra livshistorien til Wettergren. Her følger noe av den introduksjonen som ble gitt. – Kanskje kan det være en tilskyndelse til å bli kjent med fotefarene som ble satt på 1800 tallet, skriver Nils Melau.

–Innse det du ikke vil se

Frikirken har fått utfordringen om å forbedre uenighetskulturen i kirkesamfunnet. I tillegg er vi en del av et samfunn der 50 prosent av skoleelever tør ikke si sin mening i klasserommet. –Dette er alarmerende for demokratiet og for «uenighetskulturen» i Norge, skriver Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek i lederartikkelen i nr 2/23 av magasinet VEIEN.

Kompromiss – en løsning?

Finn-Tore Eivik kommenterer Leif Gunnar Sandvands forslag til kompromiss i homofilidebatten: Velsigne homofile par, men holde fast ved at ekteskapet er forbeholdt én mann og én kvinne. Eivik spør i innlegget: –Står man i fare for at Jesus blir en terapeut og ikke en frelser? Er målet at man skal hjelpes til å godta sitt liv og bære det selv – eller få og leve et nytt liv ut fra Guds vilje med oss?

Arenaene som forsvant

–Det er skjedd en utvikling i Frikirken som har gjort oss mindre robuste, vi har færre arenaer for samtale, vi kjenner hverandre dårligere, og tyngdepunktet er flyttet fra menighetene til en sentral ledelse. Alt dette har gjort oss mer sårbare for konflikt og splittelse, skriver Per Eriksen i dette innlegget.

Brobygging i Frikirken

–Leif Gunnar Sandvand gjør 8. mai i Dagen og Vårt Land et velment forsøk på å bygge bro mellom ulike læresyn om samkjønnede forhold i Frikirken. Dessverre vil forslaget hans sette Frikirken i en umulig spagat. Å beholde læren om ekteskapet og samtidig velsigne samkjønnede forhold vil bli en selvmotsigelse som ikke vil overleve, mener Raymond Lillevik og Stig Monsen.

Ut av komfortsonen

– I likhet med flere andre kirkesamfunn er Frikirka i krise, utløst av ulike syn på likekjønna samliv, skriver Bjarne Lindbekk som oppfordrer til å finne en "mellomvei" for å akseptere homofilt samliv. – Et alternativ kan også være at kirka gir fra seg vigselsretten, og at alle ekteskap blir inngått borgerlig. Da vil problemet med kirkelig vigsel av likekjønna falle bort, og det vil trolig bli lettere å finne en løsning flere kan leve med, skriver han.

Dialog eller debatt?

– Kirkesamfunnet vårt er igjen i medias søkelys. Jeg er utrolig glad i dette kirkesamfunnet som jeg får være en del av. Kanskje det er derfor jeg blir litt trist, når jeg leser i Vårt Land om vår elendige debattkultur, skriver Laila Foldvik. – Er debattkulturen god, kan det være både meningsfullt og spennende å delta. Men en dårlig debattkultur, med mistenkeliggjøring og stråmannsretorikk kan være ødeleggende for noen og enhver. Men skal Guds menighet være en arena for debatt, spør hun.