Ytringer

– Når Gud gir ordre

– Synodemøtet til sommeren ser ut til å bli uhyggelig viktig for veien videre for vår kirke. Hvordan går det an å sende ut et forslag til «Kultur og retning», der Den Hellige Ånd ikke er nevnt? Det snakkes bare om å lære «Den treenige Gud» bedre å kjenne gjennom «bønn, bibellesning og åndelige disipliner» og «gjøre det vi kan». Alvoret i dette blir ekstra skremmende når man samtidig opphøyer en lovisk fortolkning om samliv til et kirkesplittende bekjennelsesspørsmål, selv om alle parter står samlet om vår trosbekjennelse, skriver Øystein Røiseland.

– En oppklaring fra synodestyret

Synodelederen har sendt følgende brev til alle menighetsledere og har sendt brevet til VEIEN. Synodelederen tok nylig en avgjørelse om å forlenge menighetenes frist for tilbakemelding i denne saken. Sakspapirene ble også gjort tilgjengelig for offentligheten på www.frikirken.no/synoden-2024

– Salige er de som skaper fred

– Kompromisset fra Apostelmøtet har kirka levd godt med i snart to tusen år, og derfor bør vi kunne leve med et kompromiss også når det gjelder det vanskelige samlivet. «Salige er de som skaper fred», sa Jesus. Dette gjelder også i denne aktuelle saken. Mitt håp og min bønn er at noen kan komme med en løsning som vi alle kan leve med, slik de ble enige på Apostelmøtet, skriver Bjarne Lindbekk.

– Hurra for en møkkete kirke

– Som en av menighetens mange medlemmer i Fredrikstad deltar jeg på et av vaskelagene som holder kirken ren året rundt. Tenk om kirken hadde vært helt ren og behovet ikke hadde vært der for å gjøre rent. Det hadde vært ille. Lenge leve den møkkete kirken, skriver Bjørn Gabrielsen.

– Sett alt inn på å bevare Åndens enhet!

– Jeg håper ikke synoderådets redegjørelse for samlivsspørsmålet som bekjennelsesspørsmål blir vedtatt av synoden. En ting er at jeg er uenig i konklusjonen, da jeg mener dette er et etisk spørsmål, at det ikke nødvendigvis handler om bibelsyn, og at det dermed ikke kan anses som så sentralt at vi ikke kan leve med ulike meninger. En annen at jeg mener at vi som kirkesamfunn helt unødvendig tar sjansen på at vedtaket kan gi svært negative konsekvenser rundt om i landets menigheter dersom det vedtas, skriver Ole Halvard Sveen.

Mangfold

–Jeg er takknemlig  for synoderådets vedtak, som slår fast hva Frikirken står for og skal stå for i dette spørsmålet. At det er krevende for den som ønsker et annet utfall er forståelig, skriver Leif Inge Jensen.

– Det går ikke over!

– Debatten om likekjønnet samliv i Frikirken har endelig kommet skikkelig i gang. Ja, jeg er glad for det, men jeg vet at det fortsatt er mange som tenker at vi burde ha utsatt dette. I alt for mange år har vi skjøvet på debatten. Det har i min menighet stort sett ikke vært tema verken i forkynnelse eller andre møter. Nå er det endelig det, skriver Arild Sæbø fra Kristiansand.