Ytringer

- Frikirken, nå også med bærekraft og sunne verdier

Etter å ha sett forestillingen Vingespenn, om moderne slaveri, skriver Lars Iver Larsen dette innlegget. - Vår fremoverlente barne- og ungdomsorganisasjon FriBU har satt søkelyset på flere områder som fremover vil aktualiseres i samfunnsdebattene og vårt kirkesamfunn må gripe anledningen til å delta og vise tilhørighet med noe som avgjort inngår i kirkens forvalteransvar og etiske holdninger. Stor takk til FriBU.
2022. Menighetsmøtets myndighet.

Hva betyr det å være luthersk evangelisk frikirke i vår tid? Nordvoll er en av de som bidrar til at vi tar inn over oss hva Martin Luther sier om våre liv. Teologen mener det er viktig å minne om betydningen av menighetsmøtet i Frikirkens kirkeordning.

Synoderådets sammensetning

- Jeg tror de fleste er enige om at vår kirke trenger et læreorgan. Jeg deler også synodestyrets intensjon om at læreorganet bør bestå av færre medlemmer enn i dag og tankene om hvordan det bør arbeide. Det som er utfordrende er at et slik organ har for stor avgjørelsesmyndighet. Det er ikke i samsvar med vår forståelse av at synoden er kirkens øverste myndighet, skriver Harry Hanssen og tilføyer: - Jeg mener at de foreslåtte endringene i bestemmelsene for synoderådet ikke bør tas til behandling av denne synoden, men sendes tilbake til nærmere utredning og ny behandling i neste synode, sier Hanssen.
Etter det vi kjenner til foreslår synodestyret at saken frafaller.

- Å ta samtalen eller å ignorere den som lider, det er spørsmålet for Frikirken

- Forslaget, som synodemøtet skal stemme over i juni, er å utrede Frikirkens rammer for ekteskap og samliv, teologisk, etisk og praktisk. Det skal altså ikke i 2022 stemmes over om noe av dette skal endres.
Årsaken til at saken tas opp, er at homofile Frikirkemedlemmer sier at de lider. Det de forteller, rammer meg dobbelt. For det første vet den som har sparka tåa i et bordbein at det gir store smerter, også i deler av kroppen som i realiteten er uberørt. For det andre utfordres jeg av Jesu og Paulus' samstemte lære om makt-omfordeling, skriver Heidi Garvik.

"Led oss ikke inn i splittelse"

- Som etterfølgere av Jesus står vi i et tilsynelatende spenningsforhold mellom å være fredsskapere og å lyde Gud mer enn mennesker, mellom å bevare enheten i kirken og å beskytte denne enheten ved å ta grep overfor dem som bryter med apostolisk lære, skriver Øyvind Døvik.

"Hei, alle troende og tvilende"

- Vi må tørre å gi slipp på noen goder for å oppnå det store. Alle trossamfunn, tidsaldre og enkeltmennesker har sine blindsoner. Spørsmålene rundt homofilt samliv representerer en betydelig utfordring både teologisk, etisk og praktisk. Det er likevel faktisk en av de mindre utfordringene vi som kirkesamfunn har, skriver Ove Pedersen.

2022. Luther om Ekteskapet

-Vi som er en luthersk kirke, og som skal stå for luthersk lære, må først se hva Guds Ord sier om ekteskapet og så se hva vår kirkefader Luther sier om ekteskapet, skriver teolog Anne Nordvoll i tredje og siste del av sin kronikkserie.

2022.I nådens tjeneste

Anne Nordvoll skriver i del to, om ekteskap og familieliv. Hva betyr det å være luthersk evangelisk frikirke i vår tid? Nordvoll er en av de som bidrar til at vi tar inn over oss hva Martin Luther sier om våre liv. Dette er andre av tre deler vi publiserer av teologen i Levanger.