Ytringer

Litt om ekteskap og kjønn

-Vi står overfor to spørsmål, som ikke bør blandes sammen. Det kristne syn på ekteskapet er det ene spørsmålet, og vår holdning til mennesker med en homofil legning er det andre. Noen er usikre på hva jeg mener, så her er noen ord til mulig oppklaring, skriver Birger Løvlie og avslutter innlegget med følgende setning: -La oss fortsette å snakke med innestemme i denne saka.

Enhetens vei

- Midt i et Europa som trues av storkonflikt, jobber vi i lille Frikirken med et spørsmål som på et langt mer beskjedent nivå har sitt potensiale til å splitte og ødelegge. Men som i tillegg har mulighet til å utvide horisonter, berike vår empati og styrke både vår teologiske innsikt og vår menneskekunnskap, skriver Ivar Johnsen.

-Er ytringsfriheten truet?

-Vi er et kirkesamfunn med behov for inspirasjon, informasjon, omforent forståelse for retning og  endringer. Vi har mange saker der felleskapet (inkludert vår valgte ledelse) trenger informasjon og innspill fra hverandre, det som kan skape forankring for mål, strategier og planer. Det må være legitimt for en kirkeledelse å ønske å bruke ressurser til formidling av dette, eller er forankring uønsket, spør Heidi Aarmo Lund.

Forslag til ny lokal styringsstruktur - fra galt til verre

-Etter at et enstemmig utvalg hadde lagt fram en innstilling til synodestyret om ny lokal styringsstruktur, og synodestyret hadde gått inn for dette, har man nå kommet med et revidert forslag. Det nye forslaget er i på mange måter en total tilbaketrekning av det opprinnelige forslaget. Hvorfor lytter man ikke til menigheter som har gode erfaringer med en mer fleksibel styringsstruktur? I stedet vil man stikke kjepper i hjulene for dette ved innføring av nytt reglement, skriver Per Eriksen, pastor i Fredrikstad.

- En tvilende raushet

-Noe som forundrer meg er at så mange mennesker kan være så sikre og hevder at man sitter med sannheten og den rette læren. Og ikke bare det, men at alle andre som tror noe annet eller annerledes tror feil og driver med vranglære, skriver Martin Fredriksen i Porsgrunn.

-Hvordan møter vi våre medmennesker?

- Debatten som raser på budbareren.no nå om homofilt samliv er viktig, men jeg syns den er viktig først og fremst av andre grunner enn teologi. Jeg syns det handler om respekt for og nød for medmennesker, og det er mangelen på dette fra mange kristne som har provosert meg opp gjennom årene, skriver Knut Vindenes fra Bergen.

Kirkeliv = mer enn samliv

- Da jeg sa ja til å stille som kandidat til synodestyret for fem år siden, var jeg forberedt på at samlivsrammer ville bli tema både i synodestyrerommet og kirkesamfunnet. I retrospekt var jeg uforberedt på hvor mye tid, tanke, samtaler og energi temaet skulle ende opp med å ta. Nå kjenner jeg et personlig behov for å kalibrere eget fokus. Jeg vil unngå å fanges av tunnelsyn, skriver Øystein Samnøen.